Asunnottomille

Asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita. Tarjoamme asumispalveluja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Vahvistamme osallisuutta kotiin tuotavilla palveluilla.

 

Asunto ensin

Asumispalveluidemme lähtökohta on ihmisarvon kunnioittaminen. Toteutamme Asunto Ensin -periaatetta, jonka mukaan asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita. Uskomme, että asunto luo perustan ihmisen kuntoutumiselle. Siksi emme edellytä asukkaaltamme elämäntavan muutosta emmekä esimerkiksi aseta päihteettömyyttä asunnon saamisen ehdoksi.

Asukas asuu vuokra-asunnossa ja asumiseen kuuluu henkilökunnan antama tarvittava tuki, hoiva ja huolenpito.   Jokaiselle asukkaalle tehdään asumisen alussa yksilöllinen suunnitelma ja nimetään vastuuohjaaja.

Merkityksellistä tekemistä

Asumispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa asukkaalle asumisen pysyvyys ja oma koti ja huolehtia asumisen turvallisuudesta. Asukaamme ovat oman yhteisönsä aktiivisia toimijoita. He ovat vahvasti mukana asumispalveluiden toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Joillekin asumisyksikkömme on loppuelämän koti, toisille mahdollisuus jatkaa asumisyksiköstä itsenäisempään asumiseen. Arjen toimijuutta kehitämme Toimekkaassa ja hankkeessa NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä. Hankkeita rahoittaa Stea.

Asumispalveluja tarjoaa DiakonissalaitoksenHoiva Oy.

 

Todistetusti toimivaa tukea

98,6% asumissuhteista jatkuu vuosittain onnistuneesti

87% kokee olonsa turvalliseksi

76% on tyytyväisiä asumiseensa

68% on tyytyväisiä elämäänsä

68% kertoo päihteiden käyttönsä vähentyneen edeltävän puolen vuoden aikana

Ajankohtaista