Etsivä vanhustyö löytää näkymättömät

30.1.2017

Etsivä ja löytävä vanhustyö kohdistuu yksinäisyydestä kärsiviin, yksineläviin tai syrjäytyneisiin vanhuksiin, jotka ovat jostain syystä jääneet palvelujärjestelmän katveeseen. Työn tueksi julkaistiin tammikuussa 2017 video ”Etsivä ja löytävä vanhustyö – jotta kenenkään ei tarvitsi olla yksin!”. Video tuotettiin osana STEAn rahoittamaa Eloisa Ikä -ohjelmaa Vanhustyön keskusliitossa. Mukana hankkeessa on ollut Helsingin Diakonissalaitoksen Seniori-Vamos -hanke.

Video on tarkoitettu herättämään keskustelua vanhustyön nykytilasta ja toimintamalleista. Erityisesti video on suunnattu vanhustyön ammattilaisille ja päätöksentekijöille julkisella ja yksityisellä sektorilla. Video nostaa esiin etsivän ja löytävän vanhustyön merkityksen osana kunnan perinteistä vanhustyötä, mutta kuvaa myös toimintamallin sekä käytännön toteutustapoja Helsingissä, Espoossa ja Turussa. Toimintatapa onkin hyvä esimerkki uudenlaisesta ja onnistuneesta yhteistyöstä järjestöjen ja kuntien välillä. Video on toteutettu yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Seniori-Vamos -hankkeen ja Fingerroosin säätiön Löytävä-hankkeen kanssa.

Uusia keinoja eriarvoistumista vastaan

Etsivän vanhustyön avulla löydetään muun muassa yksinäisyydestä, muistisairauksista, masennuksesta, päihdeongelmista ja liikkumisvaikeuksista kärsiviä ikäihmisiä.

– Uusia keinoja vastata suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistumisen haasteisiin tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän kaikissa kunnissa ja tulevissa maakunnissa, sanoo Eloisa ikä -ohjelmapäällikkö Reija Heinola Vanhustyön keskusliitosta.

– Onkin hienoa, että myös Espoon, Helsingin ja Turun kaupungin edustajat lähtivät mukaan tähän videoprojektiin kertomaan omasta palveluntuottajan näkökulmastaan, miksi yhteistyö on niin tärkeää ja sitä kannattaa tehdä, jatkaa Heinola.

Videolla esiintyvien pääkaupunkiseudun Seniori-Vamoksen ja turkulaisen Löytävä-hankkeen lisäksi useissa muissa Eloisa ikä -ohjelman hankkeissa on kehitetty ja tehty etsivää ja löytävää vanhustyötä jo vuodesta 2013 lähtien.

Fingerroosin säätiön toimitusjohtaja, Löytävä-hankkeen projektipäällikkö Ulla-Maija Nikulan mukaan löytävä vanhustyö on ammatillista, erityistason osaamisalueen työtä, jossa korostuu psykososiaalinen työote.

– Työ on liikkuvaa ja toteutuu asiakkaan kotona tai hänen lähiympäristössään ja se huomioi kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat ikääntyneet. Työ toteutetaan mahdollisuuksien mukaan työparityöskentelynä järjestön ja julkisen sektorin välillä. Löytävän työn tavoitteet täyttyvät, kun mukaan saadaan sosiaali- ja terveyspalvelut ja erityisesti vanhuspalveluiden kotihoito sekä toimiva yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa.

Ihmisten kohtaamista ja välittämistä – jotta kenenkään ei tarvitse olla yksin

Vuonna 2016 Helsingin Kallion alueella kohdattiin 174 asiakasta ja Espoon keskuksen alueella 76 asiakasta. Kalliossa toimi vuoden lopussa 76 aktiivista vapaaehtoista ja Espoossa 28 vapaaehtoista, kertoo projektipäällikkö Satu Aalto Helsingin Diakonissalaitoksen Seniori-Vamoksesta.

– Pääsääntöisesti asiakkaat ohjautuivat palveluumme verkoston kautta, yli 60 prosenttia tuli kotihoidon kautta. Olemme tilastoineet ohjautumiseen johtaneita syitä. 78 prosentia asiakkaista kokee yksinäisyyttä tai on vailla riittävää sosiaalista verkostoa. Tämä on merkittävin syy asiakkuuteen Seniori-Vamoksessa.

Turussa työskentelevät Löytävä-hanketyöntekijät ovat tavoittaneet vuosina 2014–2016 eri toiminnoissaan muun muassa yksilöasiakastyössä, Pilke-toiminnassa, määräaikaisissa ryhmissä, päivystyksessä sekä satunnaisten ikääntyneiden hakiessa apua toimistolta noin 540 ikäihmistä.

Eloisa ikä -ohjelma (2012–2017) on STEAn avustusohjelma ikääntyneiden ihmisten hyvän arjen vahvistamiseksi. Ohjelmassa on yhteiskehitetty vanhuusikäisten tukemiseksi toimintamalleja yhdessä vapaaehtoisten ja järjestötoimijoiden kanssa ja sitä kautta luotu mahdollisuuksia ikäihmisten osallisuudelle.

Katso videot!

Eloisa ikä: Etsivä ja löytävä vanhustyö -dokumentti jakso 01

Eloisa ikä: Etsivä ja löytävä vanhustyö -dokumentti jakso 02

Eloisa ikä: Etsivä ja löytävä vanhustyö -dokumentti jakso 03

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit