”Turvattomat” tukee kotiinpaluuta ja arkea

17.8.2017

Turvattomat hanke tarjoaa neuvoa ja opastusta palveluihin.

Paperiton mies laittaa ruokaa Helsingin Diakonissalaitoksen päiväkeskuksessa.

Turvattomat-hanke tarjoaa turvapaikkapäätöksen ja vastaanottopalveluiden päättymisen jälkeen Suomeen maahan jääneille henkilöille psykososiaalista tukea, neuvontaa, palveluohjausta, päiväkeskustoimintaa ja tietoa vapaaehtoisesta paluusta.

 

Tavoitteena on, että Suomeen ei synny ilman maassaolo-oikeutta oleskelevien ihmisten joukkoa, joka ei saa oikeata tietoa eikä palveluita. Turvattomat-hankkeen toteuttaa Helsingin Diakonissalaitos (HDL) yhteistyössä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Maahanmuuttoviraston (Migri) kanssa. 1.7.2017–30.6.2018 toteutettava hanke täydentää viranomaistyötä.

”Turvattomat-hankkeessa halutaan jakaa realistista tietoa siitä, mitä ilman oleskelulupaa, ilman sukulaisia ja läheisiä Suomeen jääminen tarkoittaa ja minkälaisia seurauksia sillä voi olla. On tärkeää, että ihmisten kanssa voidaan keskustella rauhassa ja luottamuksellisesti erilaisista tilanteista”, toteaa toimialajohtaja Marja Pentikäinen Helsingin Diakonissalaitokselta. Kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen Suomeen jäänyttä motivoidaan seuraavaan elämänvaiheeseen tarjoamalla mahdollisuuksia purkaa stressiä, huolia ja pelkotiloja.

”Jos henkilö haluaa palata kotimaahansa, niin vapaaehtoinen paluu on kunniallinen ja arvokas tapa palata. Palaajan kannalta onnistuneen paluun järjestäminen edellyttää oikeaa tietoa, sekä hänen elämän hallinnan tunteensa ja toimijuutensa vahvistamista”, sanoo HDL:n Kansainvälisen suojelun ja integraation palvelualuejohtaja Mika Paasolainen.

Jotta henkilö voi tehdä tietoisen päätöksen paluusta, IOM tarjoaa luottamuksellisesti monikielistä ja yksilöllistä paluuseen ja paluutukeen liittyvää neuvontaa. Paluu järjestetään läheisessä yhteistyössä palaajan ja asianomaisten tahojen kanssa. IOM avustaa palaajaa ennen matkaa mahdollisten matkustusasiakirjojen hakemisessa, matkan aikana lentokentillä sekä paluumaassa paluutukeen liittyen. Paluun kaikissa vaiheissa tarjotaan palaajalle myös neuvontaa, ja mahdolliset haavoittuvuudet huomioidaan matkajärjestelyissä.

Hankkeen asiakastyö keskittyy Diakonissalaitoksen ylläpitämään päiväkeskukseen Helsingissä. Päiväkeskuksessa voi peseytyä, pestä pyykkiä, levähtää ja saada psykososiaalista tukea. Lisäksi hankkeessa tehdään etsivää työtä, jotta saadaan kohderyhmään kuuluvia henkilöitä hankkeen piiriin.

Turvattomat on jatkoa aiemmin tänä vuonna päättyneelle Helsingin Diakonissalaitoksen Suojattomat-hankkeelle, jossa tehtiin etsivää työtä paperittomien parissa. Hankkeen loppuraportissa todetaan, että Suomeen on syntynyt paperittomuuden myötä erittäin haavoittuvassa asemassa oleva ihmisryhmä. Ihmisten auttamiseksi Diakonissalaitos ehdotti toimintamallia, jossa muun muassa päiväkeskus ja ohjaus sijaitsisivat samassa paikassa.

”Paperittomuuden myötä marginaalinen asema ja laillisten mahdollisuuksien kapeneminen esimerkiksi asumisen ja toimeentulon osalta johtaa pimeiden työ- ja asuntomarkkinoiden kasvuun. Paperittomina ihmiset ovat myös erityisen alttiita erilaiselle hyväksikäytölle. Epätoivoisessa tilanteessa myös radikalisoitumisen ja erilaisen ongelmakäyttäytymisen riski kasvaa”, Mika Paasolainen toteaa.

Maahanmuuttovirasto on mukana hankkeessa tukemassa vastaanottopalveluiden päättymisen jälkeen maahan jääneiden henkilöiden vapaaehtoista paluuta kotimaahan. IOM Helsinki huolehtii vapaaehtoisen paluun käytännön järjestelyistä Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta.

Turvattomat-hanketta rahoittaa EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Lisätietoja:

Mika Paasolainen, palvelualuejohtaja
Helsingin Diakonissalaitos, Kansainvälinen suojelu ja integraatio
050 502 7659
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Mari Helenius, ylitarkastaja
Maahanmuuttovirasto
0295 433 263
etunimi.sukunimi@migri.fi

Tobias van Treeck, ohjelmajohtaja
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM)
09 684 11 533
tvantreeck@iom.int

Tukea kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen Suomeen jääneiden kotiinpaluuseen

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit