Seniori-Vamos

Tarjoamme ikääntyneille välittämistä ja tukea

 

Seniori-Vamos tukee kotona asuvia ikääntyneitä tilanteissa, joissa toimintakyvyn aleneminen tuo haasteita selvitä arjesta ja mahdollisuus osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan on heikentynyt. Seniori-Vamoksen työtapa on kohdata ikääntynyt. Kotikäynneillä mietimme yhdessä asioita, jotka tuovat iloa ja merkitystä arkeen. Työn tarkoituksena on löytää ja vahvistaa ikääntyneen omia voimavaroja, sekä tukea turvallista ja mielekästä kotona asumista. Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tarvittaessa ohjaamme ikääntyneen palveluiden piiriin.

Ammatillisen tuen lisäksi toiminnassa on mukana suuri joukko vapaaehtoista ja alan opiskelijoita. Kiireettömällä läsnäolollaan ja rohkealla kohtaamisella he tuovat merkittävää sisältöä ikääntyneiden elämään.

Meihin voi olla yhteydessä, mikäli oma tai läheisesi pärjääminen mietityttää.

Haluatko tulla mukaan tekemään merkityksellistä vapaaehtoistoimintaa? Ole yhteydessä, etsimme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia mukaan joukkoomme.

 

Seniori-Vamos – etsivää ja osallistavaa vanhustyötä Espoossa, Helsingissä ja Tampereella

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on kehittänyt etsivää vanhustyötä vuodesta 2013.  Hankkeessa on syntynyt etsivän ja yhteisöllisen seniorityön malli, joka painottuu sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ennaltaehkäisevään työotteeseen sekä osallistavaan kansalaistoimintaan. Etsivän verkostotyön avulla löydämme avun tarpeessa olevat yksinäiset ja syrjäytyneet ikääntyneet. Toiminta parantaa ikääntyneiden hyvinvointia ja edistää mielekkään ja ihmisarvoisen kotona asumisen toteutumista.

Kuntatasolla hanke levittää ja vakiinnuttaa julkisten, järjestö- ja muiden toimijoiden yhteistoimintamallia, jossa ikääntyneiden tarpeet tunnistetaan ja niihin tartutaan. Tarvittava tuki ja palvelut kohdentuvat kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Työ vahvistaa vanhustyön ammattilaisen, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten osaamista vanhuslähtöiseen voimaannuttavaan kohtaamiseen.

Seniori-Vamos hanke (2018-20) saa STEA-avustusta. Espoon, Helsingin ja Tampereen kaupungit sekä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä ovat mukana hankkeen toteuttamisessa.

 

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit