Maahanmuuttajanaisten mahdollisuus: The Nice Work Project

19.1.2018

Rahoittajien logot: Euroopan unioni ja Vipuvoimaa EU:lta 2014 - 2020

Suomessa vakinaisesti asuvien maahanmuuttajanaisten työllisyysaste on selkeästi alhaisempi kuin maahanmuuttajamiesten ja kantasuomalaisten naisten. Kotoutuminen on voinut jäädä kesken esimerkiksi perheen perustamisen takia. Monilla on kuitenkin vahva halu osallistua yhteiskuntaan vahvemmin. Siihen Helsingin Diakonissalaitos luo uuden mahdollisuuden.

Kotoutuminen, ryhmässä hyödynnetään sen voimaa ja vertaistukea.

Vaikka kotoutuminen olisi aikanaan jäänyt kesken, maahan muuttanut nainen ansaitsee uuden tilaisuuden osallisuuteen. Siinä tukee Helsingin Diakonissalaitoksen The Nice Work Project. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

”Nainen on voinut esimerkiksi olla pitkään lasten kanssa kotona ja suomen kielen oppiminen on jäänyt puolitiehen. Eriytyminen voi hankaloittaa koko perheen kotoutumista. Naisten on tärkeä tuntea kuuluvansa yhteiskuntaan, jossa he asuvat ja kasvattavat lapsiaan.  Lisäksi heidän osallisuuttaan tarvitaan niin työelämässä kuin koulu- ja harrastuspiireissä”, projektipäällikkö  Jenni Oliveira kuvaa.

Tavoitteena hankkeessa on maahanmuuttajanaisten työllistyminen, oppisopimuskoulutus tai aktiivisempi osallistuminen yhteiskuntaan esimerkiksi kansalaistoiminnan kautta.

Ryhmävalmennusta ja mentorointia

Jokaiselle naiselle luodaan oma työllistämisen polku hyödyntäen joko työkokeilua tai mentorointia. Valmennus tapahtuu pääosin ryhmissä.

”Työkokeilun aikana on mahdollista suorittaa ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia, mikä auttaa jatkotyöllistymisessä. Valmennuksessa hyödynnetään ryhmän voimaa ja vertaistukea – yhdessä olemme, osaamme, opimme ja uskallamme enemmän”, Oliveira sanoo.

Ryhmät koostuvat naisista, jotka haluavat tukea työllistyäkseen tai ollakseen aktiivisia osallistujia omassa elinympäristössään. Heillä on vahva motivaatio ja sopiva elämäntilanne työelämään siirtymiseen.

Työantajat keskeisessä asemassa

Työllistämistyötä ei voi tehdä ilman työnantajia, jotka mahdollistavat työpaikkojen syntymisen.

”The Nice Work Projectin työvalmentajat tarjoavat myös työnantajille valmennusta vastaanottaa monikulttuurisen taustan omaavia työntekijöitä. Työnantajat ja työntekijät tarvitsevat toisiaan, ja valmennuksen kautta teemme mahdolliseksi purkaa niitä esteitä, jotka tällä hetkellä pitävät työn ja tekijät erillään”, sanoo Oliveira.

Monikulttuuriselle työvalmennukselle on selkeä yhteiskunnallinen tarve.

”Yhteiskunnassamme on pulaa työntekijöistä ja toisaalta paljon työttömiä, joilla on osaamista ja halua tehdä työtä. Näiden yhteen saattamiseen tarvitsemme valmennusta molemmin puolin”, Oliveira painottaa.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit

¨