Art@HDL on hallituksen kärkihanke

Art@HDL-hankkeessa taidelaitokset ja yksittäiset taiteilijat jalkautuvat HDL:n D-asemille sekä tytäryhtiö Hoiva Oy:n vanhusten hoivayksiköihin sekä asumis- ja päihdepalveluiden yksiköihin. Mari Kätkä ohjaa Alppikadun hoivakodeissa yhteislaulua kerran viikossa. Tavoitteena on mielen ja kehon virkistys sekä sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntyminen.

Art@HDL kuuluu Suomen hallituksen prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeisiin. Sillä pyritään vaikuttamaan taiteen ja kulttuuripalvelujen vakiintumiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Taiteilijat, yksiköiden työntekijät, vapaaehtoiset ja palvelunkäyttäjät tekijöinä ja kokijoina mahdollistavat toiminnan onnistumisen. Hanke päättyy kesäkuussa 2018.

Hoivan lauluryhmä, ohjaajana Mari Kätkä

Musiikin monitoiminainen, esiintyvä taiteilija ja kouluttaja Mari Kätkä ohjaa Alppikadun senioriyksikössä kerran viikossa yhteislaulua, johon osallistuvat asiakkaat, työntekijät ja omaiset. Yhteislauluhetkessä vaivutaan muistoihin, nautitaan laulusta ja musiikista. Hetkessä ollaan ja tehdään yhdessä. Toiminnassa huomioidaan osallistavuus, vuorovaikutuksellisuus sekä osallistujien toiveet, kiinnostuksenkohteet ja kunto. Tavoitteena on tarjota hetki, jossa yhdessä tekemisen ja jakamisen avulla voidaan tuottaa onnen ja arjesta irtautumisen hetkiä, mielen ja kehon virkistystä sekä lisää sosiaalista hyvinvointia.

Mari Kätkä on tehnyt lastenkulttuuri-, teatteri- ja televisiotöitä, johtanut teatteriorkestereja ja toimii opettajana muun muassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö

Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö toteuttaa terveydenhuollon ja sosiaalityön yksiköihin suuntautuvia taideprojekteja ja esitysvierailuja. Se tuo teatteriesityksiä yksiköihin ja tuottaa taidetoimintaa yhdessä palvelunkäyttäjien ja henkilökunnan kanssa.

Yhteistyö Helsingin Diakonissalaitoksen ja Kiertuenäyttämön välillä on ollut monipuolista ja jatkuvaa. Kokemukset erilaisista esitysvierailuista, työpajoista ja projektien kenttätöistä ovat olleet myönteisiä Diakonissalaitoksen asukkaiden, työntekijöiden ja Kansallisteatterin taitelijoiden kannalta.

Omakuva

Valokuvaaja Leena Louhivaara ohjaa omakuvakurssia D-asemien ja Hoiva Oy:n Päihdehoitoyksiköiden asiakkaille tammi-helmikuussa 2018. Louhivaaran ensimmäinen omakuvakurssi Diakonissalaitoksella järjestettiin Diakonissalaitoksen Hoivan Kotikallion palvelukeskuksessa vuonna 2017.

Omakuva – valokuva hankkeen tavoitteena on auttaa yhteisön jäseniä saamaan kosketus omaan luovuuteensa valokuvan avulla. Valokuvatyöpaja myös innostaa osallistujat yhteiseen tekemiseen yhteisöissään. Samalla se tuottaa pysyvämmän jäljen omaan yhteisöön kuvien ja tarinoiden kautta.

Taiteellisena tuloksena syntyy valokuvanäyttely, jonka kautta ihmisten arvo tulee näkyväksi heille itselleen ja koko yhteisölle – kaikella eletyllä ja koetulla on arvonsa.

Leena Louhivaaralla on pitkä kokemus lehtikuvaamisesta, muotokuvaamisesta ja valokuva-työskentelystä eri ihmisryhmien kanssa.

Sarana-bändi, ohjaajana Marika Hyvärinen

Musiikin maisteri ja musiikkikasvattaja Marika Hyvärinen ohjaa Munkkisaaren päihdepalveluyksikössä vuonna 2013 käynnistynyttä Sarana- bändiä. Hän toimii Sarana-bändissä myös laulaja – kosketinsoittajana. Sarana- bändi harjoittelee viikoittain ja esiintyy monissa eri tapahtumissa. Yhtyeen kaikki kappaleet ovat jäsenien itse säveltämiä ja sanoittamia. Saranaa ohjasi aluksi Jukka Orma, ja poppoo julkaisi ensimmäisen levynsä, Piikki lihassa, vuonna 2014.

Kehonhuolto, ohjaajana Maria Saivosalmi

Tanssitaiteilija-koreografi Maria Saivosalmen kehonhuoltotunnit toteutetaan D-asemilla ja Mäkelänkadun päihdepalveluyksikössä. Tunnit sisältävät somaattisia liikeharjoituksia, venyttelyä, pilatesta, joogaa, tasapaino – ja lihaskuntoharjoitteita. Kehonhuoltoon osallistuneet asiakkaat ovat kokeneet toiminnan erittäin hyödylliseksi. Liikkuminen ja oman kehon kuunteleminen on tuottanut aikamoisia ahaa-elämyksiä ja hyvänolon tunnetta osallistujille.

Syksyllä 2017 Maria Saivosalmi koulutti myös Suomen Diakoniaopiston opiskelijoita ohjaamaan kehonhuoltoa, jotka sitten vuorostaan ohjaavat kehonhuoltoa yksiköissä asukkaille ja asiakkaille.

Maria Saivosalmi on tanssitaiteilija-koreografi joka on työskennellyt mm. Helsingin Kaupunginteatterin tanssiryhmässä sekä Zodiakissa. Hän on myös ohjannut Helsingin Diakonissalaitoksen naisasiakkaista koostunutta Dolce – tanssiryhmää.

Todellisuuden tutkimuskeskus Lastenkaaressa

Todellisuuden tutkimuskeskus on vuonna 2001 perustettu esitystaiteilijoiden kollektiivi. Se on kehittänyt esitystaidetta yhteiskunnallisen palvelun ja tutkimuksen muotona yhteistyössä useiden helsinkiläisten koulujen, varhaiskasvatuksen, vanhustyön, Helsingin Diakonissalaitoksen asumis- ja päihdepalvelujen kanssa. Se vie taiteen tekemisen tapaa ja esteettistä ajattelua osaksi yhteiskunnan eri alueita kuten sosiaali- ja opetusalan palveluita, yhteisöjen ja organisaatioidentoimintaa, koulutusta sekä tutkimusta. TTK:n tavoitteena on kiinnittää taiteen ajattelutapoja osaksi vallitsevia kulttuurisia
käytäntöjä, lisätä ruohonjuuritason asiakastyön luovuutta ja monipuolistaa sitä kenttää, jolla yhteiskunnallisia prosesseja
ohjataan. Todellisuuden tutkimuskeskuksen taidetoiminta toteutetaan Art@HDL-projektissa Lastenkaaressa, ohjaajina toimivat Talvikki Eerola sekä Maria Santavuori.

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit