Päättynyt hanke: Työpiirin määränpää on työelämä

2.2.2018

Työvalmennus on yksi mahdollisuus päästä mukaan työelämään.Artikkelissa kerrotaan vuosina 2016-2018 toteutetusta Työpiiri-valmennuksesta. Hanke päättyi joulukuussa 2018.

Työn tai sopivan opiskelupaikan löytyminen voi olla pienestä kiinni. Helsingin Diakonissalaitoksen Työpiiri-hankkeessa etsitään yksilöllisiä väyliä työelämään. Työvalmennuksen tarkoituksena on löytää pitkään pois työelämästä olleelle asiakkaalle tämän elämäntilanteeseen sopiva väylä työllistymiseen tai koulutukseen.

”Jokaisen asiakkaan tilanne on yksilöllinen”, kertoo hankkeen työvalmentaja Aino Bain. ”Asiakkaidemme vahvuudet ja taidot ovat monenlaisia, ja yllättävän usein pitkäänkin kotona ollut asiakas löytää uuden suunnan lyhyen ohjauksen avulla”, Bain jatkaa. ”Eteenpäin pääseminen voi olla pienestä kiinni. Joskus jo eri koulutusvaihtoehtojen esittely ja hakulomakkeen täyttäminen yhdessä riittävät, ja asiakas pystyy jatkamaan itsenäisesti eteenpäin. Toki työvalmennus on usein pitkäkestoistakin. Silloin saatamme aloittaa omien vahvuuksien pohtimisella ja eri vaihtoehtojen kartoituksella ja etsiä alkuun työkokeilupaikkaa, jonka avulla asiakas saa kokeilla haluamiansa tehtäviä ja saa varmuuden soveltuvuudestaan alalle. Tavoitteena on kuitenkin aina lopulta työ tai opiskelupaikka.”

Noin 70 prosenttia Työpiiriin asiakkaista pääsee valmennuksen avulla palkkatyöhön tai opiskelemaan. Tuettu, työllistymiseen tähtäävä työkokeilu toimii porttina työelämään monelle sellaiselle pitkään pois työelämästä olleelle henkilölle, jonka on lyhyessä työhaastattelussa vaikea vakuuttaa työnantaja osaamisestaan. Monessa työssä vaadittavat ominaisuudet – kuten esimerkiksi vanhusten kohtaaminen kunnioituksella ja kärsivällisyydellä tai vaikkapa huolellisuus ja sinnikkyys – tulevat paremmin esiin muutaman kuukauden työskentelyn aikana kuin jännittävässä haastattelutilanteessa. Kun työkokeiluun yhdistetään työvalmentajan tuki ja kokeilun tavoitteet on etukäteen tarkasti mietitty, vältytään työkokeilijan hyväksikäytöltä ja asiakas itse hyötyy parhaalla mahdollisella tavalla.

Toisaalta työkokeilu tai opiskelu eivät ole kaikille asiakkaille tarpeellisia työkaluja. Työvalmentajan kanssa on mahdollista pohtia omia suunnitelmia ja ammatillisia kiinnostuksen kohteita, kirjoittaa tai muokata ansioluetteloa ja lähettää työhakemuksia. ”Ihmisellä voi olla takanaan pitkäkin työura, mutta pidemmän kotonaolon jälkeen hän saattaa tarvita apua perustyönhakutaitojen hiomisessa ja hakemusten kohdentamisessa sopiviin työpaikkoihin,” Bain kertoo.

Työvalmentajat tekevät jatkuvaa yhteistyötä työnantajien kanssa etsien työ- ja työkokeilupaikkoja ja kuulostellen työnantajien tarpeita. Työpiirin työnantajakontaktit toimivat avoimilla työmarkkinoilla aloilla, joilla on työvoiman tarvetta nyt ja tulevaisuudessa, erityisesti hoiva-, keittiö-, varasto-, kiinteistöhuolto-, talotekniikka- ja siivousaloilla. Yhteistyön myötä tutuimmat työnantajat osaavatkin olla suoraan Työpiiriin yhteydessä sopivan työpaikan auetessa.

Työpiiri on Helsingin Diakonissalaitoksen kolmivuotinen työvalmennushanke (2016 -2018). Hanketta rahoittaa Uudenmaan TE-toimisto. Valmennettavat ovat erisyistä pitkäaikaisia TE-toimiston asiakkaita.

Jos haluat osallistua työvalmennukseen tai ohjata asiakkaasi meille, ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aika tapaamiselle.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit