Yhä useampi nuori jää asunnottomaksi – Vamoksesta tukea nuorille

5.3.2018

 

 

84 prosenttia eli runsaat 5 500 maamme asunnottomista majailee tilapäisesti ystävien, tuttavien ja sukulaisten luona. Ryhmän suhteellinen osuus on kasvanut viimeiset vuodet. Iso osa tätä ryhmää ovat nuoret aikuiset, joiden asunnottomuus kääntyi kasvuun viime vuonna. Asunnottomien nuorten määrä lisääntyi lähes 186 henkilöllä, joista 100 oli Helsingissä ja 37 Turussa.

Helsingin Diakonissalaitos (HDL) haluaa kiinnittää huomiota piiloon jäävään asunnottomuuteen ja erityisesti asunnottomiin nuoriin. HDL muistuttaa, että asunnottomuuteen johtavat polut pitää tunnistaa mahdollisimman varhain ja että asunnottomuuden ennaltaehkäisy on edullisempaa kuin asunnottomuuden hoitaminen. Osa nuorista tarvitsee myös tukipalveluja.

Keskeinen keino parantaa nuorten tilannetta on lisätä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa kasvukeskuksissa. Edullisia asuntoja tarvitaan, sillä merkittävä osa nuorista on myös pienituloisia. Tilastokeskuksen tuoreesta tulonjakotilastosta ilmenee, että 18–34-vuotiaiden osuus pienituloisista on kasvanut viime vuosina selvästi. Kymmenen vuotta sitten noin neljännes pienituloisista oli nuoria aikuisia, mutta nyt osuus on kasvanut noin kolmannekseen.

HDL:n Vamos järjestää nuorille suunnattua toimintaa Espoossa, Helsingissä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Rovaniemellä ja Turussa. Vamoksen tavoite on saada nuori kiinnittymään koulutukseen tai työelämään. Jos nuori on asunnoton, Vamos auttaa myös asunnon hankkimisessa.

Myös 23-vuotias Jaakko sai uuden tuetun kotinsa Vamoksen avulla. Jaakko arvioi nukkuneensa noin 50 tuttavan sohvalla, ennen kuin pääsi muuttamaan uuteen kotiinsa. Lue Jaakon tarina.

Viime vuonna Suomessa oli 7 112 asunnotonta. Heistä yksineläviä oli runsaat 6 600 ja perheellisiä liki 500. Nuorten asunnottomuus lisääntyi. Asunnottomuus kokonaisuudessaan kuitenkin väheni, ja asunnottomien määrä laski viidentenä vuotena peräkkäin. Nämä tiedot ilmenevät tänään julkistetusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vuotuisesta Asunnottomat-selvityksestä.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit