Vamoksen mediayksikkö tuo nuorten äänen kuuluville

20.3.2018

Liian usein nuorten asioista puhuvat muut kuin nuoret itse. Näin on etenkin silloin, kun on kyseessä paljon tukea tarvitsevat nuoret. Siksi Helsingin Diakonissalaitoksen nuorten Vamos perustaa kevään ajaksi mediayksikön.

 

Mediayksikön tehtävänä on kertoa sosiaalisessa mediassa videon, valokuvan ja tekstin välityksellä nuorten tarinoita heidän elämästään, niin opiskelu- ja työkuvioista, vaikeuksien voittamisesta kuin tulevaisuuden haaveistakin. Tavoitteena on tuoda nuorten oma ääni esiin ja siten lisätä heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan.

– Haluamme antaa nuorille kanavia heille tärkeiden ajatusten esiin tuomiseen. Tässä ensimmäisessä mediayksikössä tulee olemaan mukana noin kymmenen Vamosnuorta, jolla on halua jakaa tarinansa ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tarkoituksenamme on myös lisätä nuorten ymmärrystä yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksista, Vamoksen kehittämispäällikkö Vesa Sarmia kertoo.

Vamosnuorten rinnalla työskentelee neljä luovaa nuorta osaajaa, jotka rekrytoidaan maaliskuun aikana mukaan kampanjaan.

– Etsimme avoimella haulla neljää yhteistyökykyistä, motivoitunutta ja luovaa nuorta osaajaa. Haemme video- ja valokuvaajaa, sujuvaa kirjoittajaa ja graafikkoa. Osaamista tärkeämpää on kuitenkin oikeanlainen asenne ja halu olla mukana luomassa jotain uutta ja viestiä eteenpäin merkityksellisiä tarinoita, kampanjan sisältökumppani Arto Sivonen Måndagilta sanoo.

Kampanja päättyy toukokuussa pidettäviin Vamoksen 10-vuotisjuhlassa, jonka ohjelmassa mediayksikön nuorten kädenjälki tulee näkymään vahvasti.

– On todella jännittävää nähdä, mitä asioita nuoret haluavat nostaa esille. Jo nyt kampanjan lanseerausvideossa esiintyvät nuoret ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten heistä puhutaan mediassa. Ei ole syrjäytyneitä, vaan ennemminkin syrjäytettyjä nuoria. Jokaisen tarina on ainutlaatuinen ja ansaitsee tulla kerrotuksi. Mukana on joukko rohkeita nuoria, joilla on unelmia ja haaveita tulevaisuudesta. Toivomme, että saamme muitakin yhteistyötahoja kevään aikana mukaan näiden viestien välittämiseen omissa some-kanavissaan, Sarmia kutsuu.

Nuorten ajatuksia voi seurata somessa #vamosnuoret.

Tule osaajaksi Vamoksen mediayksikköön

Jos haluat olla mukana luomassa jotain uutta, viestiä eteenpäin merkityksellisiä tarinoita ja koet kaikin puolin olevasi oikea tyyppi hommaan, sekä olet pääkaupunkiseudulla asuva nuori tai nuori aikuinen, lähetä hakemuksesi 30.3.2018. mennessä. Työ tapahtuu huhti-toukokuun aikana.

Lue lisää ja hae tästä: www.hdl.fi/vamosmedia.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit