Vamos: Jalkautuva työ mahdollistaa kynnyksettömyyden

3.4.2018

Nuoren mielenterveyden tukemiseen tarvitaan yhtenäinen ketju, jossa yhdistyy rinnalla kulkeva psykososiaalinen tuki sekä hänen tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

 

Vamoksen kehittämistyön on keskiössä ollut niiden nuorten tavoittaminen, jotka ovat mielenterveyden haasteiden ja psykososiaalisten ongelmien kumuloitumisen vuoksi jääneet kotiin. Heikon toimintakyvyn vuoksi jalkautuva valmennus on heidän kohdallaan oikea ratkaisu.

Kokemuksemme mukaan suurimmalla osalla näistä nuorista on taustalla masennus tai masennuksen oireilua. Arjessa tämä tarkoittaa mm. yksinäisyyden kokemista, näköalattomuutta ja eristäytymistä sosiaalisista kontakteista. Päivärytmi on sekaisin, uniongelmat vaivaavat ja aloitekykyä ei ole. Kynnys lähteä esimerkikisi kauppaan tai hoitamaan omia asioita, on liian suuri.

Nuori kokee, että on “tippunut kelkasta”, opinnot eivät edisty tai ne ovat keskeytyneet. Näiden nuorien tavoittamisessa ja luottamuksen rakentamisessa ytimessä on ollut laaja-alaisen verkoston kanssa työpariuksina toimiminen. Seitsemällä paikkakunalla näitä on kehitetty sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon että muiden nuorten parissa työskentelevien tahojen kanssa.

Vastaaminen nuoren tarpeeseen on asiakaslähtöisyyden ydin

Kohderyhmän nuoret ansaitsevat tulevansa löydetyksi ja kiinnittyminen rinnalla kulkevaan psykososiaaliseen tukeen mahdollistuu kun työskentely lähtee liikenteeseen nuoren omista tarpeista käsin. Meillä on tarjolla erittäin hyviä hoito- ja kuntoutuspalveluita ja psykososiaalisen tuen toimintamalleja.

Haasteena on, kuinka osaamme sovittaa nämä yhteen niin, että nuori kokee tulevansa kuulluksi ja autetuksi räätälöimällä tukikokonaisuus nuoren yksilöllisiin tarpeisiin. Tämä vaatii meiltä kaikilta dialogisuutta ja yhteistyöstä oppimista.

Usein näillä nuorilla on huonoja kokemuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Tärkeää on, että palvelujärjestelmä joustaa nuoren tarpeiden mukaan, ei päinvastoin. Nuoria tulee kuunnella ja heidän kokemuksistaan me ammattilaiset voimme oppia. Palveluiden yhteensovittamisessa voimme tämän perusteella muotoilla uudenlaisia, asiakaslähtöisiä ratkaisuja nuorten tueksi.

Perheiden ja läheisten huoli

Yhä usempi vanhempi ja muut nuoren läheiset ovat löytäneet Vamos Mindset toiminnan. Heillä on huoli nuorista ja usein he ovat epätietoisia siitä, miten voisivat auttaa. Voimme edistää tilannetta antamalla oikeaa tietoa mielenterveysongelmista ja niiden vaikutuksista nuoren toimintakykyyn.

Dialogisuutta läheisten kanssa tarvitaan myös siinä, miten nuoren toimintakyvyn muutoksen suhteen kannattaa edetä ja millä aikataululla. Myös tässä verkostoyhteistyö on tärkeää. Tarjolla on useita eri tahoja, joiden kanssa voidaa tehdä yhteistyötä perheiden tukemisessa. Myös yhteistyö Lape kärkihankkeen kanssa edistää perheen kokonaistilanteen tukemista.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit