Helsingin Diakonissalaitos vahvistaa toimintaansa kasvukeskuksissa – työ laajeni uusiin kaupunkeihin

9.4.2018

 

Vuonna 2017 Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) toiminnan keskiössä oli diakoniatyön rahoituksen turvaaminen liiketuloksia parantamalla ja konsernin tulevaisuuden varmistaminen toimintaa uudistamalla. Samaa strategista linjausta toteutetaan myös kuluvana vuonna.

 

”Vuosi 2017 oli meille monien uudistusten, toimintamme arvioinnin ja kehittämisen aikaa. Mutta ennen kaikkea se oli meille myös merkittävä juhlavuosi. Jo 150 vuoden ajan Diakonissalaitoksella on kerätty tietotaitoa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten auttamiseksi. Vahvuutemme on yhteisöllisyydessä, jossa yksilöiden tarpeet tulevat huomioiduiksi”, konsernin toimitusjohtaja Olli Holmström toteaa.

Yhteistyössä muiden kanssa

Kertomusvuonna HDL:n toiminta laajeni uusiin kaupunkeihin. Nuorten palvelu Vamos aloitti Oulussa yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen säätiön kanssa ja huumehoito Tampereella yhdessä Pirkanmaan Sininauhan Abnoy Oy:n kanssa. Näiden lisäksi HDL toimii myös Espoossa, Helsingissä, Karjalohjalla, Kauniaisissa, Lahdessa, Kuopiossa ja Turussa sekä vuoden 2018 alusta myös Rovaniemellä. Kansainvälinen toiminta keskittyi Kosovoon, Moldovaan, Namibiaan ja Romaniaan.

”Meillä on pitkä kokemus toimimisesta kaupunkiympäristöissä ja olemme oppineet ymmärtämään sen synnyttämiä haasteita ja ratkaisemaan niitä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Kasvutavoitteemme sekä vastikkeettomassa diakoniatyössä että sote-liiketoiminnassa perustuvat laajenemiseen juuri kumppanuuksien avulla”, sanoo Holmström.

Esimerkkinä hän mainitsee Helsingin kaupungin, Helsingin seurakuntien ja HDL:n järjestämän liikkuvalle väestölle suunnatun hätämajoituksen, jota kuluneena talvena toteutettiin yhteistyössä suunnitellusti.

Rohkeaa diakoniaa

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan sekä vastikkeettomana diakonisena toimintana että liiketoiminnaksi määriteltynä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantona.

Säätiön diakonista toimintaa rahoitetaan oman toiminnan tuotoilla sekä hanke- ja toiminta-avustuksilla. Toimintaa avusti kaikkiaan 15 rahoittajaa yhteensä 6,5 miljoonalla eurolla. Kehittämisen painopisteitä olivat nuorten syrjäytymisen ehkäisy, työllisyys, kansainvälinen suojelu ja integraatio sekä kansalaistoiminta. Suurimmat rahoittajat olivat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Euroopan sosiaalirahasto ja Helsingin kaupunki. Säätiön oman toiminnan tuotoilla rahoitettiin diakonista toimintaa yli kolmella miljoonalla eurolla.

”Viime vuonna olemme panostaneet yli miljoona euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutettava Vamos-palvelu toimii jo seitsemällä paikkakunnalla. Tulevaisuuden haasteenamme on ratkaista se, miten monikanavaisella rahoitusmallilla toteutetut palvelut pystytään tuottamaan kestävästi ja pitkäjänteisesti. Tässä varainhankinnan rooli korostuu nykyisestään”, Holmström sanoo.

”Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Taloudellinen vastuu tarkoittaa tarkkaa taloudenpitoa ja tehokasta toimintaa kaikissa konsernin osissa. Kannattavuus mahdollistaa työmme jatkuvuuden. Toivon, että esimerkiksi osuuteemme Terveystalosta tuottaa jatkossa osinkoja, joilla voimme entistä paremmin toteuttaa perustehtäväämme, työtä ihmisarvoisen huomisen puolesta”, summaa toimintavuotta Holmström.

Toiminnan tulos 2017

  • Varsinaisen toiminnan tuotot olivat 99,3 miljoonaa ja tulos 3,5 miljoonaa euroa alijäämäinen (tuotot 147,5 miljoonaa ja tulos 4,3 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2016).
  • Konsernin tilikauden tulos oli 86,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen Diacor-Terveystalo-kaupasta johtuen (2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2016). Kauppa tuotti noin 10 % osakkuuden Terveystalosta. Pörssilistauksen yhteydessä kotiutetuilla myyntivoitoilla maksettiin konsernin lainoja.
  • Konsernitaseen loppusumma oli 273,6 miljoonaa euroa (186,6 miljoonaa euroa vuonna 2016).
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 89 % vuoden 2017 lopussa (66 % vuonna 2016).

Tutustu Helsingin Diakonissalaitoksen toimintakertomukseen 2017 verkossa.

Lisätietoja:

Olli Holmström, toimitusjohtaja
p. 050 483 6313
olli.holmstrom@hdl.fi

Alisa Yli-Villamo, talousjohtaja
p. 050 466 2861
alisa.yli-villamo@hdl.fi

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit