NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä

21.4.2018

" ".

Valtakunnallisen hankkeen tarkoituksena on asunnottomien tai asunnottomuusuhan alla olevien naisten asumispolkujen turvaaminen monen toimijan yhteistyöllä. Keskiössä ovat ilmiön tekeminen näkyväksi, uudet asumisratkaisut, osaamisen ja työmuotojen kehittäminen ratkaisujen löytämiseksi ja ongelman ennaltaehkäisyksi.

Kehitämme naisille tarkoitettuja pienimuotoisia hajautettuja asumisratkaisuja, kokemusasiantuntijuuden vahvistumista sekä vertaisohjaaja ja ammattilaistyöparimallia asumiseen. Tuotamme uutta ja ajankohtaista tietoa naisten asunnottomuuteen sekä kehitämme asumistyytyväisyyden ja elämänlaadun vaikutusten mittaamista.

Valtakunnallista hankekokonaisuutta hallinnoi Y-säätiö. Toteuttajina ovat lisäksi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsingin Ensikoti ry, Turun Ensi ja Turvakoti ry, Sininauhasäätiö, Espoon järjestöjen yhteisö ry, A-klinikkasäätiö, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Vailla vakituista asuntoa ry, Monika naiset liitto ry. Lisäksi yhteistyökumppaneina on mukana A-Kilta (Tampere), Tampereen ja Espoo Kaupungit. Kolmivuotinen hanke käynnistyi 1.1.2018 ja toteutetaan vuosina 2018-2019 osana AUNE- hankekokonaisuutta (Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016-2019).

Lisätiedot ja yhteydenotot

Sari Rantaniemi
projektityöntekijä, NEA-osahanke
050 512 7426
sari.rantaniemi@hdl.fi

Jennica Lyytikäinen
Projektityöntekijä, kokemusasiantuntija
050 5022109
jennica.f.lyytikainen@hdl.fi

Leena Lehtonen
NEA-hankkeen projektipäällikkö, Y-säätiö
etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

Pilvi Azeem
hankekoordinaattori, Y-säätiö
etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit