Selvitys: Nuorten yksinäisyys lieventyi ja hyvinvointi kasvoi vapaaehtoisen aikuisen tuella

26.4.2018

Tulokset käyvät ilmi 26.4.2018 julkaistusta selvityksestä, joka kartoitti Helsingin Diakonissalaitoksen Amigo-mentoroinnin pitkäaikaisia vaikutuksia.

Selvitys: Nuorten yksinäisyys lieventyi ja hyvinvointi kasvoi vapaaehtoisen aikuisen tuella

Ennen mentorisuhteen alkua selvityksessä haastatellut nuoret olivat kärsineet esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden peloista ja mielenterveyden pulmista. Osa nuorista oli myös koulu- ja työelämän ulkopuolella.

”Mulla ei ollu säännöllistä koulua, olin töissä epäsäännöllisesti silloin, kun jotain sai. Aika yksinäinen, pääasias kotona olin”, kertoo selvityksessä haastateltu 28-vuotias nuori.

Yhteensä selvityksessä haastateltiin viittätoista vuosina 2015-2016 mentorointiin osallistunutta nuorta

Mentoroinnin myönteiset vaikutukset liittyivät etenkin yksinäisyyden lievittymiseen ja sosiaalisten taitojen vahvistumiseen.

”Monet haastatelluista nuorista olivat kokeneet mentorin seuran olleen ulospääsy yksinäisyydestä. Kun kuulin haastatteluissa nuorten kokemuksia mentoroinnista, yllätyin siitä, miten suuri vaikutus vapaaehtoisella mentorilla voi olla”, selvityksen tekijä, valtiotieteiden lisensiaatti Suvi Ervamaa kertoo.

Artikkeli jatkuu videon jälkeen. 

Amigo-mentoroinnista vaikeassa tilanteessa oleva nuori saa rinnalleen vapaaehtoisen aikuisen. Pari tapaa säännöllisesti vuoden ajan.

”Monelle nuorelle on erityisen merkityksellistä se, että mentori on hänen rinnallaan nimenomaan vapaaehtoisena. Toiminta on vastavuoroista, tasavertaista ja vapaamuotoista – ja tärkeää on viettää mukavaa aikaa yhdessä”, valaisee projektipäällikkö Tuuli Shinyella.

Itseluottamus kohenee hyväksyvässä vuorovaikutuksessa

Vaikka nuoret kokivat vaikutukset mentorivuoden aikana voimakkaampina, lähes kaikki tunnistivat myös pitkäkestoisia vaikutuksia. Noin puolet selvitykseen haastatelluista nuorista oli jatkanut yhteydenpitoa mentorin kanssa myös varsinaisen mentorivuoden jälkeenkin, ja monet kokivat saaneensa mentorista pysyvän ystävän.

”Mentorin sitoutuminen yhteydenpitoon ja hyväksyvä ja kannustava suhtautuminen oli monille nuorille korjaava kokemus. Tästä seurasi itseluottamuksen ja mielialan kohenemista ja rohkaistumista muissakin sosiaalisissa ympäristöissä”, Ervamaa kuvaa.

Osa nuorista uskaltautui mentoroinnin ansiosta jopa hakemaan opiskelu- tai työpaikkaa.

”Kansalaistoiminta saattaa yhteen ihmisiä, jotka eivät ehkä muuten arjessa kohtaisi. Tasavertaisessa vuorovaikutuksessa sekä mentori että nuori oppivat uutta toisiltaan”, sanoo Tuuli Shinyella.

Vuonna 2011 alkanut Amigo-mentorointi on saattanut yhteen jo 400 aikuista ja nuorta. Toimintaa tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Veikkauksen tuotoilla.

Voit tutustua selvitykseen tästä linkistä.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit