Hallituksen kärkihankkeen uusi projektipäällikkö esittäytyy

11.6.2018

Jokaisen nuoren tarina on ääneen sanomisen arvoinen. Ja jokaisella nuorella pitäisi olla joku, jolle voi kertoa tarinansa. Nuorisotakuun kärkihanke Sano se ääneen -kampanjassa nuoret itse puhuvat mielenterveysongelmista ja yksinäisyydestä sekä niihin liittyvästä häpeästä.

 

Valitettavan moni on sanonut, että piti pitkään oman pahan olonsa vain omana tietonaan ja pelkäsi ongelmiensa vähättelyä tai leimaantumista. Ja kuitenkin moni sanoo, että oma tilanne alkoi selkiytyä vasta sitten, kun oli kertonut oman tilanteen äänen jollekin. Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos -nuorten palveluissa on jo 10 vuoden tuettu lähes 10 000. Vamoksessa nuori saa oman työntekijän, jolla on aikaa kohdata, kuunnella ja rohkaista sanomaan ääneen kaikki mieltä askarruttavat asiat. Oman työntekijän kanssa voi harjoitella arjen perusasioita, pohtia urasuunnitelmia tai harjoitella kotoa poistumista. Sillä kaikki eivät pysty lähtemään edes kotoaan.

Siksi Vamos Mindsetissä (Kärkihankkeessa ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan” kehitetty) palvelut viedään tarvittaessa nuoren kotiin, jos hän ei syystä tai toisesta kykene poistumaan kotoaan. Hän on ehkä kaikkien palvelujen ulottumattomissa tai hoitotahot ovat pirstaleisia ja pätkittäisiä. Valmentajat tukevat nuoria pienin askelin siirtymään kotoa ihmisten pariin ja kynnyksettömiin vertaisryhmiin, joissa harjoitellaan ryhmässä olemista, itsestä huolehtimista ja ääneen sanomista. Joillekin jo ryhmässä puhuminen on ahdistavaa, ja oman äänen löytäminen voi viedä pitkän aikaa. Mindsetissa nuorella on aikaa kasvaa, ja työntekijällä on aikaa rakentaa luottamusta ja tulla tärkeäksi aikuiseksi nuoren rinnalle.

Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja monissa kunnissa on pulaa riittävistä palveluista. Vamoksessa nähdään, että parhaiten saadaan vaikuttavia tuloksia aikaan, jos tehdään aidosti yhdessä töitä. Vamoksen toimintalogiikka perustuu vahvaan verkostoyhteistyöhön ja sitä toteutetaan esimerkiksi työparityönä eri kuntien työntekijöiden kanssa. Kärkihankkeessa ja Vamoksessa tavoitteena on luoda yhteisiä toimintatapoja, jotka mahdollistavat ammattilaisten sujuvan ja joustavan yhteistyön siten, että nuori ja hänen tarpeensa ovat keskiössä.

Tulevaisuuden Suomessa palvelut ovat todennäköisesti vielä enemmän pirstaleisia, joten on pidettävä huoli siitä, että ne löytävät nuoren luo oikeaan aikaan ja paikkaan, jotta ongelmat eivät kasaannu ja pitkity. Suurin osa nuorista on ainakin jossain vaiheessa koulussa ja somessa, eli sinne pitäisi palveluidenkin mennä. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä koulumaailmakin hajautuu, mutta kouluihin voisi rakentaa ympäristöjä ja verkostoja, jossa nuori saa vaikka hengähtää silloin kun opinnot eivät etene. Vamoksessa mennään sinne, missä tukea tarvitsevat nuoret ovat kuten koteihin, kouluihin ja someen.

Vamos tekee seuraavatkin 10 vuotta rohkeasti töitä sen eteen, että jokaisella nuorella on ääni ja se saa kuulua!

Jenni Oliveira
Projektipäällikkö, Kärkihanke Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit