Nuoria vaikuttavasti tukeva Vamos on lähtenyt vauhdilla käyntiin Rovaniemellä!

11.6.2018

Katri Angeria

Kirjoittaja on kauppa- ja hallintotieteiden maisteri sekä asiakkuuspäällikkö Vamos- ja työllisyyspalveluissa.

Rovaniemellä käynnistyi vuoden alussa Vamos Mindset -valmennus, jonka avulla kaupunki tarttuu riskiryhmään kuuluvien nuorten tilanteeseen. Vamos Mindset toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin sekä muiden kaupunkien ja ODL:n kanssa.

 

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamoksessa kehitetty Mindset on suunnattu 16-29-vuotiaille työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, jotka eivät ole kiinnittyneet tarvitsemiinsa palveluihin ja kärsivät mielenhyvinvoinnin haasteista.

Vamos alkaa kotiin vietävällä intensiivisellä yksilövalmennuksella

Matalan kynnyksen Vamos Mindset-valmennus tukee nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä kiinnittymistä tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Valmennus alkaa aina yksilövalmennuksella, esimerkiksi nuoren kotoa tai muusta nuorelle mieluisasta paikasta. Valmentaja kulkee nuoren rinnalla työskennellen hänen vahvuuksiensa ja tavoitteiden mukaisesti.

”Nuorten syrjäytymisen taustalla on usein mielenterveys- ja päihdeongelmia. Nuoren tilanne on jumiutunut ja eikä nuori tiedä miten päästä eteenpäin. Mielenterveyden oireilu voimistuu, kun nuori ei saa tarvitsemaansa apua. Nuori voi olla työttömänä työnhakijana, vaikka hänen kuuluisi olla sairauslomalla ja hoidon piirissä. Hoitamaton terveydentila estää usein opiskelun ja työllistymisen. Nykypäivän opiskelu ja työelämä vaatii nuorelta arjen hallintaa, riittäviä sosiaalisia taitoja ja aktiivisuutta, johon kaikki nuoret eivät välttämättä pysty”, kertoo Rovaniemen yksikön esimies Minna Kestilä-Suopajärvi Vamoksessa tehdyistä havainnoista.

Vamos Rovaniemen toimitilat löytyvät Järjestötalolta

Toimitilat on jo laitettu nuoria varten valmiiksi Järjestötalolle. Kansankatu 8, 1. kerroksesta löytyy tilat nuorten matalankynnyksen ryhmätoiminnalle ja yksilövalmennukselle. Ryhmävalmennus käynnistyy heinäkuussa 2018, ja sen teemat antavat nuorille keinoja vaikuttaa oman mielen hyvinvointiin. Samalla nuoret saavat vertaistukea toisiltaan. Ryhmävalmennuksessa vahvistetaan arjen sujuvuutta, elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja itsetuntemusta. Samalla tuetaan luomaan kestäviä tulevaisuudensuunnitelmia ja löytämään voimavaroja niiden toteuttamiseksi.

”Tärkeä tavoite on saada nuorten ääni kuuluville. Nuoret saavat itse vaikuttaa ryhmävalmennukseen ja voimme yhdessä nuorten kanssa suunnitella sisältöjä nuorten tarpeet ja toiveet huomioiden” – Minna Kestilä-Suopajärvi painottaa.

Vamos on saanut positiivisen vastaanoton

Yhteistyö nuorten parissa toimivien tahojen kanssa on ollut alusta asti helppoa ja sujuvaa. Vamoksen yhteiskumppaneita ovat mm. mielenterveys- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut, Ohjaamo, Nuorisopalvelut, TE-palvelut, Eduro-säätiö, nuorisojärjestöt ja Balanssi.

”Verkostolta on tullut palautetta, että Vamos on erittäin tarpeellinen ja kaivattu palvelu Rovaniemelle. Vamoksen tavoitteena on löytää ne nuoret, joilla hätä on suurin. Yhteistyötapaamissa on selvinnyt, että Vamoksen kohderyhmän nuoria on Rovaniemellä huomattava määrä. Huoli niistä nuorista, jotka eivät ole minkään palvelun piirissä, on suuri.” Minna Kestilä-Suopajärvi toteaa.

Tehhään yhessä!

Vamoksen tiimin ja verkoston eri toimijoiden kanssa pyritään työpariuksiin, joiden avulla riskiryhmän nuoret löydetään ja heidät saadaan kiinnittymään tarpeen mukaisiin palveluihin. Tavoitteena on mallintaa ja rakentaa yhteistyömalli keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. ”Meillä on Vamoksessa mahdollisuus lähteä kokeilemaan erilaisia yhteistyömalleja yhteistyökumppaneiden kanssa. Innostunein mielin kehitämme Vamosta Rovaniemen tarpeisiin” -Minna Kestilä-Suopajärvi iloitsee.

Mukaan Vamoksen toimintaan pääsee ottamalla yhteyttä sähköpostilla, tekstiviestillä, soittamalla tai laittamalla yhteydenottopyynnön nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

________________________________________________________________________________________________
Lisätietoja
Minna Kestilä-Suopajärvi, yksikön esimies, Vamos Rovaniemi, Helsingin Diakonissalaitos,
050 502 2321, minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi
________________________________________________________________________________________________

Vamos – työtä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyväksi

Jo seitsemällä paikkakunnalla toimiva Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelu on 10 vuoden aikana auttanut jo yli 8000 nuorta takaisin kouluun ja töihin. Mielenterveysongelmista kärsiville nuorille suunnattu uusi Vamoksen Mindset -valmennus on osa hallituksen kärkihanketta (2017–2018), ja sitä toteutetaan yhteistyössä kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Oulussa Oulun Diakonissalaitoksen kanssa.

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit