Työvalmennus edistää työllistymistä!

31.7.2018

Anneli Miekk-oja

Työvalmennus on tehokas mutta kevyt tukitoimi työttömyyden katkaisemiseen. Työttömyyden syyt ovat moninaisia ja siksi tarvitaan yksilöllistä kohtaamista. Työvalmentajan näkökulmasta työvalmennus on nimenomaan sellaista toimintaa jonka tulisi kuulua aktiivimallin vaatimiin toimenpiteisiin.

Helsingin Diakonissalaitoksen Työllisyyspalveluissa on työvalmentajien kesken mietitty, mikä onkaan se merkittävin tekijä työpaikan löytymiseen, saamiseen ja pitämiseen, työvalmennuksen näkökulmasta. Koska ihmisten elämäntilanteet, osaaminen ja kokemus vaihtelevat hyvin paljon, yhteiseksi tekijäksi työvalmennuksen kautta työllistymiseen nivoutuu asiakkaan oman asenteen lisäksi yksilöllinen kohtaaminen.

– Aitoon kohtaamiseen tarvitaan aikaa ja läsnäoloa. –

Usein kyse on cv:n päivittämisestä ja työhakemusten lähettämisestä. Yhdessä on helpompi päivittää tarvittavia työnhaun työkaluja jo senkin vuoksi, että monelle sähköisten hakemusten teko tuottaa vaikeuksia. Monesti asiakas aktivoituu työvalmennuksella lähettämään aiempaa enemmän työhakemuksia omatoimisesti, ja löytää itsenäisesti enemmän haettavia työpaikkoja.

– Työvalmennus perustuu vapaaehtoisuuteen ja molemminpuoliseen aktiivisuuteen. –

Joskus tie on silti pitkä. Joltakin asiakkaalta voi puuttua tarvittavaa osaamista, mikä hankaloittaa työnsaantia. Toisella on osaamista ja kokemusta, mutta puutteellisen kielitaidon vuoksi työpaikkaa ei meinaa löytyä. Kolmas ei tiedä mitä haluaisi työkseen tehdä, mutta on valmis kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi työkokeilun avulla.
Toisinaan käy niinkin, että asiakas käy kokeilemassa uutta alaa, huomaa sen sopivaksi, lähtee opiskelemaan, ja valmistuttuaan palaa työvalmennukseen jossa yhdessä haetaan sitä pysyvää työpaikkaa – ja se löytyy. https://yle.fi/uutiset/3-10076919

– Koemme, että työvalmennus on aidosti hyödyllistä ja tulisi kuulua aktiivimallin vaatimiin toimenpiteisiin. –

Työvalmennus perustuu vapaaehtoisuuteen ja molemminpuoliseen aktiivisuuteen. Valmennuksen aikana käy ilmi, jos asiakkaan tilanne ei ole sopiva työvalmennuksen jatkamiseen, esimerkiksi puutteellisen motivaation vuoksi. Tällöin työvalmennusta ei jatketa, sillä työskentely asiakkaan kanssa on hedelmällistä vain, jos asiakas on itse motivoinut. Tämän vuoksi koemme, että työvalmennus on aidosti hyödyllistä ja tulisi kuulua aktiivimallin vaatimiin toimenpiteisiin. Tulevaisuudessa työllistämispalvelut ja rahoitukset ovat nykyistäkin pirstaleisempia, jonka vuoksi tarvitsemme joustavia siirtoja palveluiden ja toimijoiden välillä.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit

¨