Diakonissalaitoksella on tilaa kaikenlaisille työntekijöille

Kolme hymyilevää henkilöä keittiön pöydän ääressä.

Diakonissalaitos on avoin ja syrjimätön työpaikka. Haluamme saada jokaisen parhaan osaamisen käyttöön. Tiimeissämme erilaisuus on rikkaus, luovuuden ja kehittämisen moottori.

Siksi liitymme mukaan myös Työ ei syrji -kampanjaan. Toimipisteemme ovat jo aikaisemmin julistautuneet syrjinnästä vapaiksi alueiksi.

Diakonissalaitoksen tapa toimia ohjaa meitä rakentamaan yhdessä poikkeuksellisen hyvää työpaikkaa, jonka yksi kulmakivi on yhdenvertaisuus.

Konsernin työntekijöissä on edustettuna yli 25 eri kansallisuutta – meillä on töissä ihmisiä esimerkiksi Virosta, USA:sta, Afganistanista, Irakista, Vietnamista, Nigeriasta, Perusta, Turkista, Nepalista, Etiopiasta, Romaniasta ja Bulgariasta. Diakonissalaitoksen Hoivan työntekijöistä yli 12 % on taustaltaan ulkomaalaisia, yhteensä 22 eri maasta. Meillä puhutaan kahden kotimaisen kielen ja englannin lisäksi muun muassa viroa, saksaa, espanjaa, kiinaa, arabiaa ja somaliaa. Vaikka arvomme on kristillinen lähimmäisenrakkaus, kaikkien uskontojen edustajat ovat meille tervetulleita.  Meitä on kaiken ikäisiä ja värisiä.

Olemme kaikki ylpeitä saadessamme tehdä yhdessä työtä erilaisten ihmisten kanssa, ihmisarvon puolesta.

Työ on paras tapa oppia taitoja, tapoja ja kieltä sekä tutustua muihin

Tehtävämme on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä kiinnittymään yhteiskuntaan. Haluamme löytää syrjimättömiä töitä niille, jotka haluavat ja pystyvät osallistumaan suomalaiseen työelämään ja hyvinvoinnin luomiseen. Etsimme Keikkapoolin kautta työtilaisuuksia liikkuvalle väestölle, esimerkiksi romaneille.

Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Esimerkiksi Diakonissalaitoksen Vamos-palvelu ja Varma käynnistivät yhteishankkeen nuorten työllisyyden parantamiseksi. Myös Fazer toteutti 125-vuotisjuhlansa kunniaksi Diakonissalaitoksen kanssa työllistämishankkeen, jonka tavoitteena oli luoda 125 työpaikkaa pitkäaikaistyöttömille, nuorille työttömille, maahanmuuttajille ja osatyökykyisille.

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit