Nuorten palvelut Vamos ja Amigo tukevat vaikuttavasti

Vamoksesta nuori saa rinnalleen turvallisen ammattilaisen, jonka kanssa selvitetään elämänsolmut ja etsitään nuorelle lopulta polku kouluun tai töihin. Amigosta nuori saa vapaaehtoisen mentorin, joka tukee nuorta vuoden ajan. Turvallisen aikuisen tuki, merkityksellinen tekeminen, toivo ja luottamus itseen, muihin ja tulevaan tuovat nuorelle syyn elää.

 

Tukea jo lähes 10 000 nuorelle Vamoksesta

Kymmenen vuotta sitten perustettu Vamos on vuosien aikana auttanut jo lähes 10 000 nuorta. Työskentelemme seitsemällä paikkakunnalla. Vuonna 2017 palvelun päättäneistä nuorista:

  • yli 50 % kiinnittyi kouluun tai töihin Vamoksessa olonsa aikana
  • 87 % koki elämänsä muuttuneen parempaan
  • 80 % uskoo asioidensa olevan paremmin tulevaisuudessa
  • 79 % koki psyykkisen hyvinvointinsa parantuneen.

Vamos-palveluden vaikuttavuusanalytiikan mukaan vuonna 2017 nuorten kiinnittyminen kouluun ja työhön tuottaa jopa 7,8 miljoonan euron vuosittaisen kokonaisvaikutuksen julkiseen talouteen ensimmäisen viiden vuoden aikana. Vaikutukset kansantuloon työuran aikana nousevat yli 130 miljoonaan euroon 384 jatkopoluille siirtyneen nuoren osalta. *

 

Liki 400 mentoriparia on löytänyt toisensa

Mentori tapaa ja tukee nuorta vuoden ajan. Yhteensä mentoripareja on kohtautettu jo yli 400. Tänä keväänä julkaistun selvityksen mukaan mentorin tuki vähentää nuoren yksinäisyyttä, parantaa itseluottamusta, kohentaa hyvinvointia ja rohkaisee sosiaalisissa suhteissa.**

*Vamoksen vaikuttavuustutkimus 2017
**Selvitys Helsingin Diakonissalaitoksen Amigo-mentoritoiminnan pitkäkestoisista vaikutuksista 2017


Syy elää -kampanja nuorten hyväksi

Suomessa on kymmeniä tuhansia nuoria, jotka ovat jääneet syrjään koulu- ja työelämästä. Usein he kamppailevat esimerkiksi yksinäisyyden, mielenterveysongelmien, rahapulmien tai päihteiden kanssa.

Kun ongelmia kasautuu liikaa nuoren harteille eikä tämä saa tarvitsemaansa apua, tilanne on vakava. Tulevaisuus näyttää pimeältä ja syy elää katoaa. 

Helsingin Diakonissalaitoksen Syy elää -joulukampanja kannustaa auttamaan nuoria konkreettisesti. Jo yksikin tapaaminen turvallisen aikuisen kanssa voi muuttaa nuoren elämän suunnan. Auta nuoria ja tee lahjoitus yksityishenkilönä tai yrityksenä

Lahjoita

20€

Ensimmäinen tapaaminen turvallisen aikuisen kanssa.

Lahjoita

30€

Osallistuminen säännölliseen vertaistukiryhmään.

Lahjoita

50€

5 nuorta saa itseluottamusta uudesta harrastuksesta.

Lahjoita

  1. Valitse summa
  2. Syötä yhteystietosi
  3. Valitse maksutapa
  4. Kiitos lahjoituksestasi

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit