Kuulumisia kärkihankkeesta

22.10.2018

Lokakuun alussa Vamoksella kokoontui innokas ja arvovaltainen joukko Nuorisotakuun kärkihankkeen (STM) ohjausryhmäkokoukseen. Kaikki hankkeen seitsemän paikkakuntaa sekä sosiaalityö ja psykiatriset palvelut ovat edustettuina ohjausryhmässä. Keskustelu nuorten tarpeista ja palveluiden nykytilasta kävi vilkkaana, ja yhteinen huoli mielenterveyshaasteiden kanssa painivista nuorista nousi useammassakin puheenvuorossa esiin.

60 prosenttia hankkeen nuorista peruskoulupohjalla

Hankkeen Mindset-valmennuksessa on tavoitettu nuoria, jotka eivät saa tarvitsemaansa apua ja joukko nuoria, joilla ei ole mitään tuloja tai etuuksia eli he ovat kaikkien palveluiden ulkopuolella. Lisäksi yli 60%:lla hankkeen nuorista on käytynä vain peruskoulu. Oma valmentaja tukee nuorta niissä asioissa, joissa hän kokee tukea tarvitsevansa.

Puheissa korostui konsensus siitä, että kukaan ei ratkaise yksin syrjäytettyjen nuorten haasteita, vaan tarvitaan vahvaa palveluiden integraatiota ja aitoa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Viimeistään nyt on aika päästä varovaisuudesta sektorirajojen ylittämisessä, vaan tarvitaan enemmän Mindsetin tyyppistä, kokonaisvaltaista eri toimijat yhteen tuovaa toimintaa nuorille!

 

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos Mindset

  • Suunnattu mielenterveysongelmista kärsiville 16-29-vuotiaille nuorille.
  • Pyrkii tavoittamaan heidät, jotka ovat jääneet kaikkien muiden palveluiden ulkopuolelle.
  • Toimii maanlaajuisesti seitsemällä paikkakunnalla.
  • Toteutetaan yhteistyössä kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.
  • Osa hallituksen kärkihanketta ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan”.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit