Fazerin 125 mahdollisuutta työelämään -hanke on Vuoden Rekrytointiteko 2018 ja onnistunut yhteistyö

2.11.2018

Fazerin 125 mahdollisuutta työelämään -hanke valittiin 1.11.2018 vuoden rekrytointiteoksi Rekrygaalassa. Hanke toteutettiin onnistuneessa yhteistyössä Diakonissalaitoksen ja Suomen Diakoniaopiston kanssa.


Helsingin Diakonissalaitoksen koulutuspalvelut (nyk. Suomen Diakoniaopisto) käynnisti vuonna 2016 yhteistyön Fazerin kanssa. Tavoitteena oli antaa seuraavana vuonna 100 vuotta täyttävälle Suomelle merkityksellinen lahja 125-vuotiaalta Fazerilta.

125 mahdollisuutta työelämään -hanke muodostui käytännössä rekrytointikoulutusyhteistyöksi, jonka toteutuksessa mukana tiiviisti olivat myös ELY-keskus sekä TE-toimisto. Tavoitteena oli, että haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset pääsisivät kiinni työhön. Käytännössä osallistujat aloittivat harjoittelun Fazerilla, jonka tavoitteena oli pysyvä työllistyminen.

”Fazerin HR todella sitoutui hankkeen toteutukseen valmentamalla ja tukemalla esimiehiä, jotta nämä pystyivät parhaalla mahdollisella tavalla toimimaan hankkeen kautta harjoitteluun tulleiden ihmisten kanssa. Lisäksi harjoittelujaksoilla on ollut tukena liikkuva valmentaja meidän puolelta. Tällaisia rohkeita rekrytointitekoja tarvitaan lisää. Toimimme erittäin mieluusti myös jatkossa mukana tämän tyyppisissä avauksissa yhdessä yritysten kanssa”, kertoo Katri Angeria, joka oli Diakonissalaitoksen ja Diakoniaopiston puolelta käynnistämässä hanketta ja ohjausryhmässä aina viime kevääseen saakka.

Hankkeen viimeinen koulutusryhmä on tällä hetkellä käynnissä eikä koulutukseen voi hakeutua enää mukaan. Helsingin Diakonissalaitos tytäryhtiöineen on nyt ja jatkossa valmis yhteistyöhön vastuullisten, merkityksellisiä tekoja tavoittelevien yritysten kanssa.

”Myös Helsingin Diakonissalaitoksen konsernille tämä on onnistunut monialainen yhteistyö, jossa yhdessä tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä. Tämän tyyppisiä ratkaisuja tulemme varmasti näkemään tulevaisuudessa vielä lisää”, Angeria tiivistää.

Lisätietoja:
Fazer
Diakonissalaitos
Hankkeen tuloksista voi tarvittaessa antaa lisätietoja Arto Mäkeläinen, Suomen Diakoniaopisto

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit