Yhteistyö edistää nuorten mielenterveyttä

21.11.2018

Vamoksen Mindset-valmennus tukee mielenterveyden pulmien kanssa kamppailevia nuoria, joille kotoa lähteminenkin voi olla vaikeaa. Valmennuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä psykiatrisen hoitotahon kanssa. Se on nuoren edun mukaista, kirjoittavat valmentajat Pauliina ja Emmi.

Monella Vamoksen Mindset-valmennukseen tulevalla nuorella on haasteita mielenterveyden kanssa. Siksi valmennus alkaa usein psykiatrisen poliklinikan järjestämän alkutapaamisen myötä, tai jos hoitotahoa ei nuorella vielä ole, sellainen pyritään heti saamaan.

 

Yhteistyön toimivuus on tärkeää. Hoitotaho vastaa nuoren psykiatrisesta hoidosta ja siksi sillä on ensiarvoinen rooli nuoren toipumisessa. Mindset-valmennus puolestaan tukee ja vahvistaa nuoren tervettä puolta ja arjenhallintaa.

 

Vamos pystyy tapaamaan nuorta tiiviisti, mikä tukee toipumista. Tämä on Vamoksen vahvuus ja siitä valmennus on saanut paljon kiitosta myös hoitotahoilta.

Nuoren haasteet saattavat liittyä myös esimerkiksi kotoa lähtemiseen, julkisilla liikkumiseen tai ryhmässä olemiseen. Tällöin paras tapa parantaa toimintakykyä on harjoitella ja altistua näille jännittäville tilanteille, joita nuori on voinut vältellä vuosia. Aina altistumisharjoituksia ei ole mahdollista tehdä psykiatrisen hoitotahon kautta, ja siksi Vamoksen valmennus on ollut monelle nuorelle korvaamatonta.

Yhteistyö hoituu tiiviillä yhteydenpidolla puolin ja toisin. Tarpeen mukaan järjestetään verkostotapaamisia, joissa nuoren lisäksi ovat mukana eri tahojen työntekijät.

Joskus nuoren on hankala kuvailla tilannettaan tiheään vaihtuville lääkäreille ja hoitajille. Tällöin nuoren arjen tunteva valmentaja voi olla tukena ja toimia nuoren apukorvina ja asioiden sanoittajana kuin tulkkina nuoren ja hoitotahon välillä. Yhteistyötä hoitotahon kanssa tehdään aina nuoren suostumuksella.

Mindset-valmennuksen kautta olemme päässeet näkemään mielenterveysongelmista kärsivien nuorten arkea.

 

Näkemyksemme on, että avain nuorten parempaan mielenterveyteen löytyy usein arkirutiinien, altistumisharjoitteiden sekä psykiatrisen hoidon täydentäessä toisiaan onnistuneesti.

 

Pidetään huolta nuorten mielenterveydestä yhdessä. Mielenterveys on pohja, jonka on välttämätöntä olla kunnossa ennen kuin voi alkaa rakentamaan tulevaisuutta ja konkreettisesti tavoittelemaan unelmia, joita kohti suunnata.

Kirjoittajat Pauliina Muinonen  ja Emmi Hynninen toimivat valmentajina Vamoksen Mindset-hankkeessa. 

#syyelää #mielenterveysviikko

 

Seitsemällä paikkakunnalla valtakunnallisesti toimiva Mindset-hanke on osa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa hallituksen kärkihankketta (2017 – 2018), jossa tarjotaan tukea koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille toiminta- ja työkyvyn sekä osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Mindset-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää kaupunkien sosiaali- ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatiota niin, että nuorten olisi niitä helpompi käyttää. Mindset-valmennus on suunnattu erityisesti kotiin jumiutuneille nuorille, jotka eivät ole kiinnity tarvitsemiinsa palveluihin ja kärsivät mielenterveyden haasteista.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit