Yhteisötoiminta ja osaaminen – keskiössä liikkuva väestö

23.11.2018

Kuvassa on kaksi itäeurooppalaista romaninaista opiskelemassa suomen kieltä Helsingin Diakonissalaitoksen romaneille suunnatun hankkeen valmennuksessa.  Yhteisötoiminta ja osaaminen.

Yhteisötoiminta ja osaaminen on Hirundossa toteutettava hanke, joka keskittyy EU:n liikkuvaan väestöön, lähinnä Itä-Euroopasta Suomeen toimeentuloa hakemaan tulleisiin romaneihin.

 

Hankkeessa vahvistetaan romanien ihmisarvoa, toimijuutta ja työelämävalmiuksia muun muassa yhteisövalmennuksella. Konkreettisena tavoitteena on hankkia esimerkiksi kerjäämisen tilalle muita toimeentulokeinoja, kuten ansiotyötä virallisilla työmarkkinoilla. Erilaisilla valmennuksilla vahvistetaan ammatillista osaamista, jotta työmahdollisuuksia avautuisi myös omassa kotimaassa.

Romanit kokemusasiantuntijoina

Hankkeen neljästä työntekijästä kaksi on kokemusasiantuntijoita, joista toinen on Bulgarian romani ja toinen Romanian romani.  Kunkin hankkeessa työskentelevän kokemusasiantuntijan työsuhde kestää puoli vuotta. Tämä mahdollistaa kokemuksen suomalaisesta työelämästä usealle romanille hankevuosina 2018—2021. Kokemusasiantuntijat tekevät myös etsivää työtä jalkautumalla Hirundon asiakkaiden pariin kaupungille.

Hirundon työpajoissa romanit opettelevat suomen kieltä ja osallistuvat yhteisövalmennukseen. Tarjolla on myös ruuanlaittoa ja naisten ryhmä. Lisäksi annetaan yleistä ohjausta ja neuvontaa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä.

Muutosta omaan elämäntilanteeseen

Yhteisötoiminta ja osaaminen -hanke kuuluu Stean Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen -avustusohjelmaan. 25 hankkeen hankeverkostoa koordinoi Suomen Setlementtiliitto. Ohjelman hankkeissa muun muassa tavoitellaan muutosta yksilötasolla. Hankkeiden toiminnoissa ihmiset oppivat tunnistamaan omia voimavarojaan ja saavat uusia keinoja parantaa omaa tilannettaan.

Yhteystiedot

Antti Jalkanen
hankekoordinaattori
antti.jalkanen@hdl.fi
puh. 050 593 5737

Mika Paasolainen
yksikönjohtaja
mika.paasolainen@hdl.fi
puh. 050 502 7659

Perhettään ikävöivä muuttolintu

Yhdeksänvuotiaan romanialaisen Mariana Dinun äiti jättää perheen ja menee uusiin naimisiin. Isä jää vastuuseen tusinasta lapsia, ja sisarukset kasvattavat toinen toisiaan. Vuotta myöhemmin isä kuolee työtapaturmassa, ja Romanian viranomaiset alkavat etsiä perheen äitiä, josta ei vuoteen ole kuulunut mitään. Äiti ei ole valmis hyppäämään takaisin vanhaan elämäänsä, joten hän antaa lapset muiden huoliksi. Osa sisaruksista päätyy sijaishuoltoon, osa vanhempien sisarusten huomaan. Mariana ei enää koskaan näe kolmea veljeään. Katso video oheisesta linkistä ja lue Marianan tarina täältä. Kuva: Rookie Stories

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit