Oivalluksia työn ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohtaamisesta

21.12.2018

Marraskuisessa illassa joukko ihmisiä on kokoontunut Elisa Kulmaan. Heillä on tehtävä: sovittaa yhteen syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja työelämän tarpeet. Aikaraja: kolme tuntia. Se alkaa nyt.

Ihmiset jakautuvat viiteen ryhmään, joista jokaisessa on kaksi ihmistä Millennial Boardista, yksi Elisasta, Diakonissalaitoksen Vamoksen työntekijä ja nuori. He ovat yhdessä paikallistaneet ongelman, eli sen, että työelämän pitäisi muuttua, jotta kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevat nuoret voisivat kiinnittyä työelämään.

Ongelma on laajamittainen: Suomessa on jopa 70 000 nuorta, jotka ovat jääneet syrjään koulu- ja työelämästä.

Se ei ole nuoren vika. Kyse on rakenteellisista ongelmista, joiden takia työhön pääsy esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsivälle nuorelle voi olla hyvin vaikeaa vaikka tahtoa olisikin.

Siksi Millennial Boardin, Elisan ja Vamoksen joukkojen ajatuksena on kehittää ratkaisuja, joiden avulla työelämä voisi paremmin vastata nuorten tarpeisiin. Lisäksi pitäisi kehittää joukkoliike, jossa Vamos voisi olla moottori. Oivalluksia illassa myös syntyy.

OIVALLUS 1: IHMINEN EI OLE ROBOTTI.

On sekä taloudellisesti että inhimillisesti kannattavaa työllistää mahdollisimman iso osa ihmisistä. Tähän vaaditaan sitä, että työelämä on inhimillistä ja yksilöllisyyttä arvostavaa.

Ratkaisu: Sertifikaatti, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja inhimillisen työn luomiseen. Edelläkävijäyritykset näyttävät omalla toiminnallaan muille esimerkkiä ja saavat sertifikaatista myös lisäarvoa toimintaansa.

OIVALLUS 2: IHMINEN EI MAHDU LOMAKKEESEEN.

Jäykät rekrytointiprosessit ja massalomakkeet ovat jonkun käsitys hyvästä työntekijästä. Kaikki eivät siihen mahdu: esimerkiksi jos ei ole työkokemusta, on vaikea saada jalkaa oven väliin. Tarvitaankin arvojen ja rekrytointiprosessien muutosta, jotta syntyy oikeita kohtaamisia ja poikkeavaa mutta työnantajan kannalta arvokasta osaamista voidaan tehdä näkyväksi.

Ratkaisu: Organisaatiot sitoutuvat kehittämään kolme uudenlaista rekrytointikonseptia, joissa käytetään uusia väyliä kohtaamisen väyliä vanhojen sijasta tai rinnalla.

OIVALLUS 3: IHMISET OVAT YKSILÖITÄ, MIKSI TYÖSUHTEET EIVÄT?

Ihmisten tarpeet ja työnantajan odotukset työntekijää kohtaan eivät aina kohtaa. Meillä on liian vahva ajatus esimerkiksi työkykyisyydestä: se on joko 100 prosenttia tai ei mitään. Työelämässä on kuitenkin kirjo eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä, jotka hyötyisivät esimerkiksi pehmeistä laskuista työelämään.

Ratkaisu: Työ tuu mua vastaan -kampanja, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi ne se, miten työnantajat ovat kohdanneet työntekijän ja luoneet uusia työkaluja.

OIVALLUS 4: BRÄNDIT OVAT HOMOGEENISIA.

Brändeissä voi näkyä ihmisten erilaisuus eikä pelkästään mainostoimistojen silottama ulkokuori. Brändi on työntekijän ja yrityksen kohtauspiste, jossa työntekijät ovat brändin erilaisia kuvajaisia. Yhdessä kasvetaan brändinä ja ihmisinä!

Ratkaisu: Brändin rakentamisen kautta autetaan nuoria työelämään ja luodaan uusia konsepteja kiinnittymiselle.

OIVALLUS 5: KASVATA TULEVAISUUDEN OSAAJA -OHJELMA.

Kukaan ei ole seppä syntyessä. Jokaisessa nuoressa on potentiaalia. Tarvitaan yritysten, järjestöjen ja nuorten yhteispeliä, jotta syntyy jokaisen huomioonottava työelämä ja kaikkia hyödyttävä yhtälö.

Ratkaisu: Kasvata tulevaisuuden osaaja -projektissa tunnistetaan ja mahdollistetaan työpaikkoja kumppanuuksien avulla.

 Vamos kiittää Millennial Boardia ja Elisaa inspiroivasta illasta ja yhteistyöstä!


Diakonissalaitoksen Vamos-palvelu on 10 vuoden aikana auttanut jo lähes 10 000 nuorta takaisin kouluun ja töihin. Nuori saa oman työntekijän, jonka kanssa voi aukoa elämänsolmuja yksi kerrallaan. Vamos toimii kahdeksalla paikkakunnalla: Espoossa, Helsingissä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Rovaniemellä, Turussa ja Vantaalla.

Millennial Board on 20-35-vuotiaiden vaikuttajien yhteisö, joka auttaa yritysten johtoa luomaan uusia innovaatioita ja näkökulmia bisnekseen ja yhteiskuntaan.

Elisa tarjosi tapahtumalle tilan Elisa Kulmasta, ja elisalaisia oli mukana ryhmien jäseninä.

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit