Mahdin mietteitä elämästään Suomessa ja Vamoksen tarjoamasta avusta

9.1.2019

Tutustu alla Mahdin ajatuksiin Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille hankkeesta, joka on osa Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-toiminaa. HDL Youtube-kanavalla saatavilla videosta myös englannin, turkin, somalin ja farsin kieliset versiot.

 

Mikä Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorelle?

Valtakunnallinen kehittämishanke (2016–2019) toteutetaan kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Toimintaa rahoittavat Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja STM:n kolmivuotisella.

Asiakastyö

Hankkeen kohderyhmänä ovat Turussa 12–29 vuotiaat ja Helsingissä ja Kuopiossa 16-29 vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden riski joutua ja jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle on suurin.

  • Nuoret saavat hankkeesta oman työntekijän. Toteutamme intensiivistä yksilövalmennusta ja saatamme nuoren tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Tavoitteena on vahvistaa nuoren sosiaalista osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä edistää pääsyä koulutukseen ja työhön.
  • Hankkeessa tavoitetaan kulttuurisia portinvartijoita esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen, kulttuuriyhdistysten sekä maahanmuuttajien yritystoiminnan avulla. Jokainen nuori on portinavaajaroolissa, koska heidän kauttaan avautuu mahdollisuus löytää lisää kohderyhmään kuuluvia nuoria.
  • Hankkeen tavoittamista nuorista kootaan paikalliset työryhmät, jotka ovat osaltaan kehittämässä uutta työmuotoa.

Työskentely on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä projektityöntekijöihin.

Uusi työmuoto ja käsikirja

Hankkeen tuloksena syntyy kansallisesti skaalattava, julkisen ja kolmannen sektorin yhteinen työmuoto, jolla pystytään kustannustehokkaasti tavoittamaan vaikeimmassa asemassa olevat 12-29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vastaamaan asiakaslähtöisesti heidän tarpeisiinsa.

Lisäksi hankkeesta tullaan julkaisemaan käsikirja uudesta työmuodosta. Käsikirja hyödyntää olemassa olevaa tutkimusta ja tilastoja maahanmuuttajataustaisista nuorista ja heidän kanssaan tehtävästä työstä. Käsikirja tarjoaa muille toimijoille mahdollisuuden soveltaa Helsingin Diakonissalaitoksen kehittämää työmuotoa.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit