Se nyt vaan on tyhmää maksaa turhasta – eli miksi mitata sote-palveluiden vaikutuksia

23.1.2019

Erityisasiantuntija Outi Kuikanmäki arvioi työkseen Helsingin Diakonissalaitoksen palvelujen vaikuttavuutta. Tästä arvioinnista hyötyvät niin asiakkaat kuin palvelujen maksajatkin.

Mitä iloa vaikutusten mittaamisesta oikeastaan on? Tähän kysymykseen Helsingin Diakonissalaitoksen erityisasiantuntija Outi Kuikanmäellä on yksinkertainen vastaus.

”Vaikuttavuuden mittaamisen ydin on se, että pysähdymme miettimään, mitä teemme. Pohdimme, tuottaako jokin palvelumme sen tuloksen, jota varten se on olemassa.”

Kuikanmäen mukaan mittaamisessa on kysymys käytännönläheisestä toiminnasta, joka linkittyy kaikkeen Diakonissalaitoksen asiakastyöhön.

Itse asiassa Kuikanmäki puhuu mieluummin vaikutusten arvioinnista kuin mittaamisesta.

Vaikka lopputulokset täytyy pystyä tiivistämään numeroiksi, on laadullinen arviointi oleellinen osa työtä. Kunkin Diakonissalaitoksen yksikön vaikuttavuus koostuu siitä, millaisia vaikutuksia sen työllä on asiakkaidensa elämään.

”Pidän myös vaikutusketjuajattelusta, joka auttaa meitä määrittelemään mittareita toiminnallemme. Tietyillä resursseilla tehdään tiettyjä asioita, joista syntyy välittömiä tuloksia. Välittömistä tuloksista syntyy pitkäkestoinen vaikutus”, Kuikanmäki kuvaa.

Juuri pitkäkestoisia vaikutuksia Diakonissalaitoksen työssä haetaankin. Esimerkiksi oman kodin saaminen on asunnottomalle tärkeä askel. Toivottu pitkäkestoinen vaikutus kuitenkin on, että ihminen myös pitää asuntonsa ja saa siitä turvapaikan ja pohjan tulevaisuutensa rakentamiselle.

Palvelulla haettu lopputulos on usein kaukana ihmisen lähtötilanteesta. Päihde- tai mielenterveyskuntoutujan tie tavoitteeseen voi olla pitkä ja monipolvinen. Tämän takia vaikuttavuutta on tärkeää mitata matkan varrellakin.

”Vaikutusketjun ajatteleminen auttaa meitä määrittämään myös välimittareita. Niiden avulla pystymme varmistamaan, että teemme oikeita asioita, jotka johtavat toivottuun lopputulokseen.”

Tämä on oleellista myös palvelujen kehittämisen kannalta. Jatkuva mittaaminen takaa sen, että mahdolliset kehityskohteet huomataan ja palveluja osataan parantaa. Turha tekeminen jää pois, ja työ keskittyy olennaisiin, vaikutusta tuottaviin asioihin.

Tällöin myöskin palvelun maksaja saa enemmän vastinetta rahoilleen.

Pioneerityötä Diakonissalaitoksella

Helsingin Diakonissalaitos on ollut eturintamassa kehittämässä palvelujen vaikuttavuuden mittaamista. Määrätietoinen kehitystyö alkoi 2013, jolloin päihdepalvelujen ylilääkäri Outi Kuikanmäki värvättiin vetämään projektia.

Koska valmista mallia ei ollut, Kuikanmäki työryhmineen joutui – ja pääsi – räätälöimään sellaisen itse.

”Olemme kiteyttäneet vuosien varrella kertyneistä opeista arviointisapluunan, joka palvelee juuri meitä ja osoittaa meidänlaisemme toimijan vaikutuksia.”

Diakonissalaitoksella on muun muassa testattu Tulostähti-mittausmenetelmää nuorten Vamos-palveluissa. Tulokset ovat olleet niin lupaavia, että Tulostähti otetaan Vamoksessa jatkuvaan käyttöön.

”Tulostähti toimii meille mittarina, mutta se on ensisijaisesti kuntoutumisen väline. Siinä arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa kymmentä hänen elämänsä osa-aluetta kymmenportaisella asteikolla. Tämän pohjalta suunnitellaan, missä asiassa ja millaisin askelin edetään seuraavaksi.”

Yhdessä tehdyt suunnitelmat viitoittavat ja motivoivat kuntoutumista ja tuottavat samalla arvokasta tietoa siitä, miten Diakonissalaitos työssään onnistuu.

”En pidä asiakastyössä mittareista, jotka ovat olemassa vain mittaamista varten. Ne eivät viime kädessä hyödytä ketään. Tulostähden tapainen väline on kuitenkin hyödyllinen varsinaisen työn kannalta.”

Sen lisäksi, että hyvät vaikuttavuusmittarit ovat hyödyllisiä työkaluja, ne kiinnostavat myös palvelujen ostajia.

”Vielä vaikuttavuuden mittaamista ei suoranaisesti edellytetä missään hankinnoissa. Sellaisia viitteitä kuitenkin on, että vaikutuksia aletaan peräänkuuluttaa. Mitä vähemmän yhteiskunnalla on rahaa käytettävissä sosiaali- ja terveyspalveluihin, sitä tärkeämpää on, että palvelut tuottavat vaikutusta.”

Diakonissalaitoksen palveluiden vaikuttavuutta mitataan useiden palveluiden osalta.

Diakonissalaitoksen palveluiden vaikuttavuutta mitataan useiden palveluiden osalta.

Pitkäkestoisia säästöjä nuorten Vamos-palvelussa

Koska muutostyö asiakkaiden elämässä on pitkäjänteistä, eivät vaikutukset aina näy nopeina säästöinä. Esimerkiksi apu, jota syrjäytymisvaarassa olevat nuoret saavat Vamoksessa, säästää kuitenkin sosiaalikuluissa pitkään.

Kun nuoret onnistutaan ohjaamaan työllistymis- ja koulutuspoluille, he löytävät helpommin paikkansa yhteiskunnassa ja työelämässä. Tämä hyödyttää paitsi yksilöä itseään myös kansantaloutta.

Esimerkiksi yli puolet viime vuonna Vamos-palvelun päättäneistä nuorista kiinnittyi kouluun tai työelämään. Vamoksen vaikuttavuusanalytiikka kertoo, että tämä tuottaa lähes kahdeksan miljoonan euron vuosittaisien kokonaisvaikutuksen julkiseen talouteen ensimmäisten viiden vuoden aikana.

Rahasummien lisäksi tärkeitä vaikuttavuuslukuja ovat ne, jotka saadaan asiakaskyselyistä. Asiakkaiden näkemykset ovat tärkeä väline myös palvelujen kehittämisessä.

”Monet asiat ihminen itse pystyy kertomaan parhaiten, kun me vain kysymme oikein”, Outi Kuikanmäki toteaa.

Vamos-palvelun viime vuonna päättäneistä nuorista 87 prosenttia koki elämänsä muuttuneen parempaan suuntaan ja 79 prosenttia sanoi psyykkisen hyvinvointinsa parantuneen.

Myös muutokset nuorten asenteissa, motivaatiossa ja hyvinvoinnin kokemuksessa ennustavat pysyviä vaikutuksia. Sama pätee muidenkin Diakonissalaitoksen yksiköiden asiakkaisiin.

”Kun saamme aikaan pitkäkestoisia vaikutuksia, säästämme kaikkien rahaa ja tarjoamme samalla asiakkaille parempaa laatua”, Kuikanmäki kiteyttää.

Vaikuttavuus Helsingin Diakonissalaitoksella

  • Vaikuttavuuden mittaaminen auttaa kohdistamaan resursseja oikein ja tekemään toimenpiteitä, jotka tuottavat tulosta.
  • Diakonissalaitoksella haetaan ja mitataan pitkäkestoisia vaikutuksia. Päämääränä on esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevan nuoren kiinnittyminen työhön tai koulutukseen, asunnottoman ihmisen pysyvä asuminen tai lastensuojelun piirissä olevan perheen yhdistäminen.
  • Vaikuttavuutta mitataan muun muassa asiakaskyselyillä ja kuntoutuksen etenemistä seuraamalla.

Tilaa Viesti Diakonissalaitokselta -uutiskirje. Saat kiinnostavimmat aiheet ja tapahtumat suoraan sähköpostiisi.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit