INNOsta oppimiseen! VAMOS!

Vamos 2.aste -opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeessa (10/2018-08/2020) rakennetaan yhteistyössä valtakunnallista toimintamallia, jolla pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa toisen asteen ammatillisten opintojen opiskelijoiden koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämisen riskitekijöitä ja vastaamaan näihin tekijöihin yhdessä kehitettävällä työotteella.

 

Hanke lukeutuu Suomen rakennerahaston- ohjelmakokonaisuuteen Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toteuttajina ovat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Suomen Diakoniaopisto, Turun ammatti- instituutti ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hankkeen hallinnoijana toimii Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö.

Opiskelijoita tuetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin suorittamaan opinnot päätökseen ja siirtymään kohti työelämää tai jatkopolkuja sekä saatetaan opinnot keskeyttäneitä opiskelijoita takaisin opintoihin. Oppilaitoksissa toteutetaan kehittämispilotteja alueellisesti oppilaitoksen tarpeet huomioiden. Kehittämistyöhön tuodaan oppilaitosympäristöön soveltuvilta osin Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos- palveluissa kehitettyä toiminta- ja valmennusmallia, jossa korostuu sosiaalisen vahvistumisen elementit.

Yhteisen kehittämisen kautta luodaan opiskelijan voimavaroja kartuttavaa sekä oppilaitokseen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisäävää toimintakulttuuria. Kehittämistyöhön liittyy olennaisesti vaikuttavuusmallinnukset, jotka tuottavat tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin muutoksesta, opintojen etenemisestä sekä taloudellista analyysia kuvatun toiminnan ja työotteen vaikuttavuudesta oppilaitoksissa, kunnissa sekä kansantalouden tasolla.

Lisätiedot, esittelyt:

Eveliina Rantanen
projektipäällikkö
eveliina.rantanen@hdl.fi
puh. 050 3279922

Hanna Kivinen-Inkinen
hankekoordinaattori
hanna.kivinen-inkinen@hdl.fi
puh. 050 302 7979

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit