Vamos 2. aste – vierellä kulkevaa tukea opintojen etenemiseen ja läpäisyyn

Kaksi logoa: Euroopan unionin ja ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.

Vamos 2. aste on hanke, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijoita suorittamaan toisen asteen opinnot päätökseen ja siirtymään kohti työelämää tai jatkopolkuja. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen malli opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseen.

 

Miksi nuorten opinnot keskeytyvät? Opintojen keskeytyminen on monitahoinen ilmiö, jolla yleensä tarkoitetaan aloitetun koulutuksen päättymistä ennen tutkinnon suorittamista. Myös heikko opiskelumotivaatio ja epävarmuus opiskeltavan alan mielekkyydestä, ajankäytön ongelmat ja opiskeluvaikeudet, aikataulujen joustamattomuus sekä opintojen työläys vaikuttavat opintojen keskeyttämiseen ja viivästymiseen. Keskeyttäminen voi johtua myös henkilökohtaisista syistä kuten terveydellisistä ja perhesyistä.

Vamos 2.aste -opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeessa (10/2018-12/2020) rakennetaan yhteistyössä valtakunnallista toimintamallia, jolla pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa toisen asteen ammatillisten opintojen opiskelijoiden koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämisen riskitekijöitä ja vastaamaan näihin tekijöihin yhdessä kehitettävällä työotteella.

Hanke lukeutuu Suomen rakennerahaston- ohjelmakokonaisuuteen Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toteuttajina ovat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Suomen Diakoniaopisto, Turun ammatti- instituutti ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hankkeen hallinnoijana toimii Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö.

Opiskelijoita tuetaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin suorittamaan opinnot päätökseen ja siirtymään kohti työelämää tai jatkopolkuja sekä saatetaan opinnot keskeyttäneitä opiskelijoita takaisin opintoihin.

Oppilaitoksissa toteutetaan kehittämispilotteja alueellisesti oppilaitoksen tarpeet huomioiden. Kehittämistyöhön tuodaan oppilaitosympäristöön soveltuvilta osin Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palveluissa kehitettyä toiminta- ja valmennusmallia, jossa korostuu sosiaalisen vahvistumisen elementit.

Yhteisen kehittämisen kautta luodaan opiskelijan voimavaroja kartuttavaa sekä oppilaitokseen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisäävää toimintakulttuuria. Kehittämistyöhön liittyy olennaisesti vaikuttavuusmallinnukset, jotka tuottavat tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin muutoksesta, opintojen etenemisestä sekä taloudellista analyysia kuvatun toiminnan ja työotteen vaikuttavuudesta oppilaitoksissa, kunnissa sekä kansantalouden tasolla.

Lisätiedot ja esittelyt

Eveliina Rantanen
projektipäällikkö
eveliina.rantanen@hdl.fi
puh. 050 3279922

Hanna Kivinen-Inkinen
hankekoordinaattori
hanna.kivinen-inkinen@hdl.fi
puh. 050 302 7979


Lue lisää tästä aiheesta

Vesa Sarmia: Miten nuoret saadaan takaisin kouluun ja töihin?

Elina Söderlund: Yhteistä työtapaa rakentamassa toisiltamme oppien

Turun kaupungin verkkosivut: Hyviä tuloksia koulupudokkuutta ehkäisevästä pilottihankkeesta

Uusia tapoja ehkäistä nuorten syrjäytymistä (artikkelissa on haastateltu projektipäällikkö, NHG:n Senior Manager Virve Jokirantaa ja Vamoksen kehittämispäällikkö Vesa Sarmiaa)

Yle uutiset 6.8.2019: Turun ammatti-instituutti mukana syrjäytymisen ehkäisyssä – lisää tukea opiskelijoille

Yle uutiset 19.8.2019: Opinnot keskeyttänyt Eemeli Valonen, 19, palasi koulunpenkille – ”Päätin viimeistellä kokkiopintoni, jotta voin hakea ammattikorkeakouluun tai muita töitä”

Kohtaamisia ammatillisessa koulutuksessa

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit