Opinnäytetyö diakonissan työn muutoksesta ja moninaisuudesta

15.2.2019

Diakonia-ammattikorkeakoulussa opiskelevat Minna Ahmonsaari, Milla Saatsi ja Marianne Lönnqvist kirjoittavat opinnäytetyöstä, jonka osa tämä artikkeli on. Artikkelin tarkoitus on kertoa selkeästi diakonissan työkuvasta sekä työn moninaisuudesta.

Valmistumme nyt keväällä 2019 sairaanhoitaja- diakonissoiksi. Olemme suorittaneet opintojemme ohessa myös lähetyssihteerin pätevyyden. Teemme opinnäytetyötä, jonka aiheena on diakonissan työn monimuotoisuus. Tämä artikkeli on osa opinnäytetyötämme.

Taustatyömme mukaan kovinkaan moni ei tiedä mitä tarkoittaa diakonissa tai mitä on diakoniatyö. Haluamme opinnäytetyömme avulla tuoda diakonissan työtä tunnetummaksi.

Diakonissan työn historiaa

Suomessa ammatillisen diakonissakoulutuksen uranuurtajana on ollut vuonna 1867 perustettu Helsingin Diakonissalaitos. Helsingin Diakonissalaitos täytti vuonna 2017 juhlavat 150 vuotta. Ensimmäiset diakonissalaitokset sekä sisälähetys oli aloittanut toimintansa Euroopassa. Jo vuonna 1859 perustettu Suomen Lähetysseura halusi ensiksi luoda sisälähetystoimintaa Suomeen, mutta se kiellettiin. Suomalaisia oli jo käynyt tutustumassa Kaiserswerthin sisarlaitoksissa, joita oli kymmeniä Euroopassa. Tukholmaan ja Pietariin oli perustettu diakonissalaitokset.

Leskieverstinna, hyväntekijä Aurora Karamzin kiinnostui diakonissalaitoksista. Hänen ansiostaan Suomeen avattiin ensimmäinen diakonissalaitos, joka keskittyi naisten kouluttamiseen, sairaanhoitoon sekä köyhien ja heikkojen auttamiseen kristillisessä hengessä. Sairaanhoito on diakonian historiassa oleellinen osa. Diakonissat tekivät hoidollisia toimenpiteitä vuoteen 1972 asti ja työskentelivät Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämässä sairaalassa. He työskentelivät myös kotisairaanhoidossa ja seurakunnissa kiertävinä sairaanhoitajina.

Diakoniatyön monipuolisuus

Diakoniatyö pyrkii tuomaan vaikeuksiin joutuneen asiakkaan yhteiskunnan jäseneksi ja tukemaan häntä täysipainoiseen elämään. Diakonian asiakasryhmä voi olla moninainen. Ihmisiä, jotka ovat heikossa asemassa, voi olla vaikea lähestyä koska vastoinkäymiset ovat vieneet heidän uskoaan elämään ja muihin ihmisiin. Diakonia työssä edetään ja onnistutaan askel kerrallaan, pienin askelin ja sen vahvuus on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen.

Diakoniatyötä voidaan tehdä joko yksilötapaamisina taikka erilaisissa ryhmissä. Tosin asiakkaalle voi olla joskus helpompi puhua kahdestaan diakoniatyöntekijän kanssa. Ryhmätyöskentelyssä asiakas voi taas saada vertaistukea ja kokea yhteisöllisyyttä.

Ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu pääosin yhteiskunnalle, joten siksi kirkko ei ota siitä kokonaisvastuuta vaan etsii epäkohtia. Kaikessa moninaisuudessaan diakoniatyö on rikasta ja siinä pääsee kohtaamaan monenlaisia ihmisiä. Se vaatii kuitenkin tekijältään paljon, sillä joskus ihmisten kohtalot voivat olla monimutkaisia ja asiakasmäärät nousevat jatkuvasti. On tärkeää rajata työtä omaa jaksamistaan ajatellen, koska valitettavan usein diakoniatyön pohjarakenteet eivät tue työssä jaksamista.

Teksti ja kuvat: Minna Ahmonsaari, Milla Saatsi ja Marianne Lönnqvist

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit