Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille-hanke opintomatkalla Norjassa

18.2.2019

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palveluissa tehdään paljon yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille-hankkeen työntekijä Zahra Abucar osallistui Reach Out-hankkeen järjestämälle opintomatkalle Norjaan 14-16.11.2018. Opintomatkan tarkoituksena oli viedä maahanmuuttotyön avainhenkilöitä Pääkaupunkiseudulta, Tampereelta, Turusta ja Oulusta oppimaan norjalaisten toiminnasta ja vaihtamaan kokemuksia väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemisestä ja ilmiön koskettamien perheiden tukemisesta. Zahra kirjoitti oman kuvauksen matkastaan.

Matkan kulku

Ensimmäisenä päivänä osallistuimme nuorille järjestettävään vuoropuhelufoorumiin. Päivän aikana yläkoululaiset perehtyivät eri uskonnollisiin yhteisöihin ja pääsivät kyselemään heitä askarruttavia asioita. Vuoropuhelun aikana oli mahtavaa huomata, miten lapset ovat ennakkoluulottomampia ja rohkeampia kysymään kuin aikuiset. Vuoropuhelun tavoitteena oli rakentaa luottamusta ja suvaitsevaisuutta.

Seuraavana päivänä kuulimme koulun ja päiväkodin toimintasuunnitelmasta radikalisoitumisen ehkäisyssä. Norjan varhaishaisukasvatuksen ja perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa kriittisesti ajattelevia ja suvaitsevaisia kansalaisia, Nämä asiat on huomioitu opetussuunnitelmissa. Iltapäivällä tapasimme Sarpsborgin pormestarin Sindre Martinsen-Evjen.

Viimeisenä päivänä kävimme vierailemassa Bosnialaisten Kulttuurikeskuksessa ja siitä lähdimme hyvin ja luottavaisin mielin tutustamaan syksyiseen ja uskomattoman kauniiseen Fredrikstadin kaupunkiin.

Mitä tästä jäi omaan työhön?

Oli mieltä avartavaa päästä tutustumaan Sarpsborgiin. Matkasta jäi käsiin hyvä fiilis sekä uusia kontakteja ja verkostoja.  Olen taas monta ajatusta rikkaampi. Kiitokset järjestäjille – opintomatka oli elämys!

 

 

Mikä Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille?

Valtakunnallinen kehittämishanke (2016–2019) toteutetaan kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Toimintaa rahoittavat Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja STM:n kolmivuotisella.

Asiakastyö

Hankkeen kohderyhmänä ovat Turussa 12–29 vuotiaat ja Helsingissä ja Kuopiossa 16-29 vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden riski joutua ja jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle on suurin.

  • Nuoret saavat hankkeesta oman työntekijän. Toteutamme intensiivistä yksilövalmennusta ja saatamme nuoren tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Tavoitteena on vahvistaa nuoren sosiaalista osallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä edistää pääsyä koulutukseen ja työhön.
  • Hankkeessa tavoitetaan kulttuurisia portinvartijoita esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen, kulttuuriyhdistysten sekä maahanmuuttajien yritystoiminnan avulla. Jokainen nuori on portinavaajaroolissa, koska heidän kauttaan avautuu mahdollisuus löytää lisää kohderyhmään kuuluvia nuoria.
  • Hankkeen tavoittamista nuorista kootaan paikalliset työryhmät, jotka ovat osaltaan kehittämässä uutta työmuotoa.

Työskentely on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä projektityöntekijöihin.

Uusi työmuoto ja käsikirja

Hankkeen tuloksena syntyy kansallisesti skaalattava, julkisen ja kolmannen sektorin yhteinen työmuoto, jolla pystytään kustannustehokkaasti tavoittamaan vaikeimmassa asemassa olevat 12-29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vastaamaan asiakaslähtöisesti heidän tarpeisiinsa.

Lisäksi hankkeesta tullaan julkaisemaan käsikirja uudesta työmuodosta. Käsikirja hyödyntää olemassa olevaa tutkimusta ja tilastoja maahanmuuttajataustaisista nuorista ja heidän kanssaan tehtävästä työstä. Käsikirja tarjoaa muille toimijoille mahdollisuuden soveltaa Helsingin Diakonissalaitoksen kehittämää työmuotoa.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit