Nuorten elämää yhteiskunnan ulkopuolella -seminaari saattoi yhteen nuorisoalan ammattilaisia

28.2.2019

Diakin moderniin auditorioon kokoontui tiistai-iltapäivänä joukko nuorten asioista kiinnostuneita. Vamoksen järjestämässä Nuorten elämää yhteiskunnan ulkopuolella -seminaarissa esiteltiin Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kärkihankkeen (2017-2018, STM) tuloksia ja keskusteltiin nuorten mielenterveydestä.

Iltapäivän aikana kuultiin nykyisten mielenterveyspalveluiden tilanteesta, hankkeen vaikuttavista tuloksista, Turun Vamoksesta ja poliitikkojen vastauksia nuorten esittämiin kysymyksiin. Suomessa on tilanne, että osa nuorista elää yhteiskunnan ulkopuolella ja he eivät saa tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Vamoksessa on tavoitettu näitä haavoittuvassa asemassa olevia nuoria ja pyritty palveluintegraation keinoin vastata heidän tarpeisiin. Käytännössä se on tarkoittanut kotiin jalkautuvaa yksilövalmennusta ja kynnyksetöntä ryhmävalmennusta, joita toteutetaan yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Seminaarin useassa puheenvuorossa muistutettiin, että ratkaisut nuorten syrjään jäämisen estämiseksi ovat yleensä yksinkertaisia ja vaikuttavat palvelumuodot ovat tiedossa – mielenterveyden kanssa painiva nuori tarvitsee luotettavaa, pysyvää ja intensiivistä tukea, oli se sitten hoitoa tai valmennuksellista tukea tai molempia. Monitoimijaisuus, jossa eri alojen ammattilaiset toimivat yhdessä ja jossa nuori on myös toimija, on Vamoksen ja päättyneen hankkeen ydinajatus. Sen avulla saatiin aikaan hyviä tuloksia; nuoria eteenpäin työ-ja koulutuspoluille tai aidosti kiinnittymään hoitoon ja kuntoutukseen.

Asiantuntijat äänessä

Kirsi Alm-Siira juontajana loi rennon ilmapiirin tapahtumalle, vaikka asiaa oli paljon ja aikaa aina liian vähän. Kirsi piti huolen, että pysyttiin aikataulussa ja myös keskustelulle jäi aikaa. Sitä olisi kyllä pitänyt olla lisää, sen verran aktiivista keskustelua syntyi ja olisi syntynyt vielä lisää! Hyvä, sillä yhteistä työtä ja yhteistä keskustelua tarvitaan ja siihen on selvästi nuorten parissa toimivilla yhteistä tahtoa.

Vera Gergor, psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti, Suomen psykologiliitosta näytti musertavia lukuja siitä kuinka osa nuorista ei koe saavansa apua kun sitä tarvitsisivat vaikkapa kouluissa ja kuinka psykiatrisen erikoissairaanhoidon lähetteet ovat kasvaneet huimasti viime vuosina. Gergovin oman tutkimuksen alustavat tulokset näyttävät, että nuorten psykoterapiassa merkittävää on intensiivinen aloitus. Sama pätee oletettavasti muihinkin mielenterveyttä tukeviin palveluihin, eli missään nimessä ei saisi säästää resursseja silloin, kun nuori kohdataan missä tahansa palvelussa.

Atte Rimpin hankkeessa toteutettu, julkaisematon tutkimus pureutuu yhteiskuntamme kaikkein haavoittuvimpiin nuoriin, heihin joista ei oikein tiedetä keitä he ovat ja mitä he tarvitsevat. Tutkimuksen mukaan Vamoksessa kyettiin eniten vaikuttamaan huonoiten voiviin nuoriin. Inhimillisellä kohtaamisella ja intensiivisellä valmennuksella parannettiin hankkeessa olevien nuorten itseluottamusta ja identiteettiä sekä luottamusta ja toivoa ja ne korreloivat muille elämänalueille, erityisesti mielenterveyteen. Vamoksessa onkin tavoitteena rakentaa nuorten luottamusta itseen, muihin ihmisiin ja lopulta yhteiskuntaan.

Nuorten osallisuus tapahtumassa

Antoisinta tapahtumassa oli nuorten itsensä miettimät ja kuvaamat kysymykset tuleville poliitikoille. Kysymykset koskivat mm. psykiatriseen hoitoon pääsyä, nuorisotyöllisyyden parantamista ja mielenterveysasioiden stigmatisoinnin vähentämistä kouluissa tai työelämässä. Kysymyksiin oli vastaamassa Tiina Elovaara Sinisistä, Reetta Vanhanen Vihreistä, Petra Malin Vasemmistoliitosta, Veera Hellman Kokoomuksesta, Mika Niikko Perussuomalaisista, Eeva Kärkkäinen Keskustasta, Jonne Juntura, SDP:stä ja Tuulikki Tepora Kristillisdemokraateista. He herkistyivät kertomaan myös omakohtaisia kokemuksia ja ajatuksia mielenterveyteen liittyvistä asioista, mikä oli avaavaa – mielenterveys koskettaa meitä kaikkia! Kiitos kaikille nuorille, jotka osallistuivat kysymysten pohtimiseen ja kiitos vastaajille, tuleville poliitikoille.

Seminaarista jäi innostava ja toiveikas olo, meitä nuorisoalan toimijoita on mahtava ja asiantunteva joukko. Tilaisuuden päättäneen sosiaalineuvos Elina Palolan (STM) sanoin ”jatketaan sinnikkäästi tätä yhteistä työtä, ettei yksikään nuori syrjäydy”.

Seminaarin tallenne löytyy Youtubesta täältä.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit