Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille käsikirja on julkaistu!

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille-hankkeen tavoitteena oli kehittää eri toimijoiden välille työmuotoa, jossa suurimmassa syrjäytymisriskissä olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret tavoitetaan ja he saavat tarvitsemansa palvelut. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli vahvistaa maahanmuuttajataustaisten nuorten sosiaalista osallisuutta ja edistää heidän pääsyään koulutukseen ja työhön. Nyt julkaistu käsikirja jakaa tietoa hankkeen parhaista käytänteistä.

 

Hankkeet tuloksena 477 maahanmuuttajataustaista nuorta tavoitettiin ja heidän sosiaalinen osallisuutensa on kasvanut merkittävästi. 66 % nuorista kiinnittyi tuen avulla valmennusjakson aikana koulutukseen, työhön tai niihin valmentaviin toimenpiteisiin.

Pääset lukemaan käsikirjaa tästä.

Mikä Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille?

Valtakunnallinen kehittämishanke (2016–2019) toteutettiin kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Kuopiossa ja Turussa. Toimintaa rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen kohderyhmänä olivat Turussa 12–29 vuotiaat ja Helsingissä ja Kuopiossa 16-29 vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden riski joutua ja jäädä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle on suurin. Hanke tarjosi nuorille yksilö- ja ryhmävalmennusta. Työskentely oli nuorille vapaaehtoista ja maksutonta.

 

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit