Vamoksen opintopiiri tukee yhdenmukaista koulutietä

16.8.2019

Maarit Lankinen-Kivimäki

Kirjoittaja on projektipäällikkö Vamos Vantaalla. Koulutukseltaan hän on sosiaalipsykologi (VTM) ja ammatillinen opettaja.

Idiris Farah ja Shirwa Gurhan ohjaavat koululaisia ja vanhempia.

 

Pöytien ympäriltä kuuluu kynien rahinaa, kun koulun tehtäväkirjoihin piirtyy vastauksia. On tiistai-iltapäivä ja Vamos Vantaan opintopiiri on käynnissä. Eri-ikäiset koululaiset ovat tulleet saamaan apua kotitehtävien tekoon ja viettämään hetkeksi aikaa koulupäivän jälkeen. 

Tyypillisenä opintopiiripäivänä innokkaat koululaiset saapuvat Vamoksen toimitiloihin ripotellen – kukin koulupäivänsä ja matkansa pituudesta riippuen. Paikalla käy lapsia muutamasta lähialueen koulusta. Jotkut tulevat yksin, toiset kaverin kanssa. Läksyt tehtyään lapset voivat siirtyä muihin puuhiin, kuten leikkimään tai pelaamaan yhdessä. Jos kotitehtäviä ei ole, on Vamoksella tarjota sopivia lisätehtäviä. Opintopiirissä on aina tarjolla välipalaa, joten nälkäkiukkukaan ei pääse yllättämään!  

Monikulttuuristen perheiden toiveet lähtökohtana

Eteenpäin-hankkeen opintopiiri perustettiin alun perin vastaamaan tiimin havaitsemaan ohjauksen tarpeeseen maahanmuuttajataustaisten perheiden joukossa. STEA-rahoitteinen hanke on perustettu tukemaan erityisesti monikulttuuristen lasten ja nuorten koulunkäyntiä Vantaalla. Opintopiirin lisäksi hanke järjestää kouluilla matematiikan ja fysiikan opintopiirejä sekä välituntiliikuntaa. Hanketiimi neuvoo myös maahanmuuttajataustaisten koululaisten vanhempia.

Opintopiiritoiminta on luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Tarkoitus on auttaa lapsia etenemään opinnoissa sujuvasti jo alakouluiästä lähtien. ”Monelle suomea toisena kielenä puhuvalle vanhemmalle on haastavaa auttaa lapsia kotitehtävissä”, toteavat hankkeen työntekijät Idiris Farah ja Shirwa Gurhan. ”Osalla vanhemmista on matala koulutustaso, osalle taas suomen kieli tuo haasteita”, kertovat Farah ja Gurhan. Hankkeessa pitkään työskennellyt Farah toteaa, että erityisesti matematiikka ja fysiikka sekä sanalliset tehtävät aiheuttavat pulmia koululaisten keskuudessa.  

Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta edistämässä

Vuosia monikulttuurisen yhdistyksen alla toiminut Eteenpäin-hanke siirtyi loppuvuodesta 2018 osaksi Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palveluita. Helsingin Diakonissalaitoksella on pitkät perinteet syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemisessa. 

Selvitysten mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä Suomen peruskouluissa on kasvanut 2000-luvulla tasaisesti eikä perusopetus tarjoa kaikille maahanmuuttajataustaisille oppilaille tasaveroisia mahdollisuuksia. Heidän osaamisensa matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa on 15 vuoden iässä selvästi kantaväestön nuoria heikompaa. ”Hankkeen työmuodoille on selkeästi tilausta”, toteaa projektipäällikkö Maarit Lankinen-Kivimäki. ”On tärkeää, että voimme tarjota paikan, josta sekä koululaiset että heidän vanhempansa saavat tukea arkeensa ja vahvistavat osallisuuttaan”, hän sanoo.  

 

Maiju toimii vapaaehtoisena jo kolmatta vuotta.

   

Tuen ja ohjauksen lisäksi lapset saavat opintopiirin mukavassa ympäristössä turvallisen aikuisen huomiota. Yhdessä opetellaan ryhmässä toimimista ja pelisääntöjen noudattamista, mistä lapset hyötyvät myös jatkossa. Jo kolmatta vuotta vapaaehtoisena toimivan Maijun mukaan on hienoa, että lapset pääsevät toimimaan eri ryhmissä. Koulussa ollaan usein samoissa porukoissa, ja vaihtelun avulla lapset oppivat tärkeitä vuorovaikutustaitoja. Vamos Vantaan avoin ja lämmin tunnelma on välittynyt myös Maijulle: “Vamoksen yhteisöön on helppoa tulla mukana, tämä paikka tuntuu perheeltä.” 

 

Tule meille vapaaehtoiseksi! Vamos Vantaan toimisto sijaitsee Länsi-Vantaalla Myyrmäessä, B-vyöhykkellä lähellä juna-asemaa. Opintopiirissä käyvät lapset ovat pääosin 1.-3. luokkalaisia. Koululaiset saavat apua tehtäviinsä aina tiistai- ja torstai-iltapäivisin, kello 13-16. Vapaaehtoisena toimiminen ei vaadi mitään erityistaitoja. Toivomme kuitenkin, että olet käynyt peruskoulun, ja viihdyt lasten parissa. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistehtävistä Eteenpäin-projektissa, ota yhteyttä Idiris Farahiin (idiris.farah@hdl.fi).

 

Lisätietoa Vamos Vantaan toiminnasta

 

 

 

 

 

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit