Yhdessä taitaen elinikäisiä oppimisvalmiuksia hankkimaan!

6.9.2019

Yhdessä taitaen on ESR-rahoitteinen hanke, jossa tavoitteena on lisätä elinikäisiä oppimisen taitoja yli 15-vuotiaille. Diakonissalaitoksen Vamos on hankkeen päätoteuttajana ja muina osatoteuttajina ovat Turun Kristillinen opisto, Rinnekoti sekä ammattiopisto Live.  

Yhdessä taitaen -hankkeen kohderyhmänä ovat ne, jotka painivat luku- ja kirjoitustaidon, matemaattisten taitojen tai tvt-taitojen kanssa, sekä ohjaus ja opetushenkilöstö, joka tekee työtä heidän kanssaan.  Tämän lisäksi kohderyhmänä on myös työelämä, jonne yritetään avata uusia väyliä erilaisille oppijoille.

Vamoksen toteutuksen kohderyhmänä ovat 16-29 vuotiaat nuoret, jotka ovat tai joilla on korostunut riski jäädä opiskelun ja työelämän ulkopuolelle. Vamoksen pilottien kokeilut aloitetaan Turussa, koska se on hankkeen toteuttajien työpiste, mutta tarkoitus on kehittää erilaisia valtakunnallisia malleja, joita voidaan käyttää jokaisessa Vamoksessa.

Ensimmäisenä kokeilulla Turussa lähdetään purkamaan matematiikan opiskeluun liittyviä hankalia tunteita: pelkoa, jännitystä, häpeää ja ahdistusta. Nämä tunnetilat saattavat estää matematiikan oppimisen ja kenties jopa pysäyttää opinnot. Tavoitteena on auttaa nuorta niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksen avulla, jolloin nuoret saavat samalla vertaistukea.

Katso valmennuksesta kirje ammattilaiselle täältä ja mainos nuorelle täältä.

Hankkeen kautta olemme suunnittelemassa myös matikka-apua eläkkeelle jääneiden opettajien ns. matikkakummien avulla kansalaisuustoimintana. Tämä on vielä suunnitteluasteella, mutta jos olet Turun seudulla asuva matematiikan opettaja tai muu opettaja, joka on kiinnostunut matematiikan opettamisesta yksilöopetuksena nuorille vapaaehtoistyönä, tule kuulemaan lisää

keskiviikkona 25.9. kello 14. kahvin äärellä Vamoksen tiloissa. 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit