Havaintoja matkalta – Yritysvapaaehtoisuus meillä ja muualla

9.9.2019

Saara Simonen

Kanssalan taannoisella matkalla Pohjoismaiden pääkaupungeista Kööpenhaminaan ja Tukholmaan nousi kaikissa tapaamisissamme tavalla tai toisella esille yritysvapaaehtoisuus.

 

Tanskassa erityisesti uusien kaupunkilaisten mentorointiin keskittyvän Copenhagen Host programmen Peter Raunkjær Christensen kertoi heille hakeutuvan paljon yritysvapaaehtoisuus tuntejaan käyttäviä asiantuntijoita ja yritysjohtajia. Heidän sydän palaa menestystarinoiden tekemiseen osallistumiselle. Peterin mukaan uuden kaupunkilaisen mentorointi mahdollistaa mentorille konkreettisesti oman toiminnan tulosten näkemisen toisen yksilön kehitystä seuraamalla.

Ajatus toisten yksilöiden nostamisesta oman osaamisen kautta ja jonkun henkilökohtaiseen menestystarinaan osallistumisesta kuulostaa kieltämättä houkuttelevalta ja palkitsevalta. Peterin mukaan Tanskassa halu toimia vapaaehtoisena tuntuu nousevan ja tilastojen mukaan 43% tanskalaisista toimii vapaaehtoisina. Hän kertoi vapaaehtoisuuden myös olevan asia, jonka halutaan näkyvän esimerkiksi Linkedin kaltaisten palvelujen kautta.  Vapaaehtoisena toimimista ei haluta piilottaa tai ajatella sen tapahtuvan ja kuuluvan vain elämän yksityisellä sektorilla.

Tukholmalainen maailman suurimmaksi nuorisotaloksi itseään tituleeraavaa Fryshuset puolestaan haluaa toimintaansa mukaan yrityksiä, tekemään kanssaan heidän tavoittelemaansa muutosta nuorten unelmien mahdollistavasta yhteiskunnasta. Fryshusetin Martin Dworenin mukaan heidän intresseissään on saada mukaan yrityksiä, jotka jakavat heidän arvonsa ja ovat halukkaita tekemään sosiaalisia sijoituksia nuorisoon heidän työnsä kautta. Toisaalta myös heidän tiloistaan löytyy monenlaista yritystoimintaa; kahvilatoiminnasta tiloissa vastaa paikallinen yritys ja skeittihallin kyljestä löytyy voittoa tekevä skedekauppa.

Yritysvapaaehtoisuus Suomessa lapsenkengissä

Suomessa ollaan yritysvapaaehtoisuudessa Kanssalan kokemuksen mukaan vielä alkutekijöissä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Yritysvapaaehtoisuuteen on suomalaisista ottanut osaa 12%. Yritysvapaaehtoisuus kukoistaa Suomessa ennen kaikkea kansainvälisten suuryritysten palkkalistoilla olevien tekemänä. Usein meillä on kysymys teknisemmästä toteutuksesta, jossa yritykselle ja sen työntekijäjoukolle pyritään löytämään jokin kohde, jossa toimia vapaaehtoisena puolikkaan tai kokonaisen työpäivän ajan. Toisaalta myös yritysten lahjoittama työntekijöidensä pro bono mallisen työpanoksen käyttäminen esimerkiksi kansalaisjärjestöjen viestintään tai vaikkapa hr-palveluiden sparraamiseen on yleistynyt. Kumpikaan näistä toimintatavoista ei varsinaisesti kannusta osapuolia kehittämään sektorirajat aidosti ylittävää ja maailmaa sekä yhteiskuntaa muuttavaa toimintaa. Sitä kaivattaisiin nyt kun tulevaisuus näyttää epävarmalta ja tuntemattomalta meille kaikille.

Kanssala haluaa haastaa suomalaista yritysvapaaehtoisuuden kulttuuria olemaan menemättä siitä missä aita on matalin vaan löytämään näiden toimintatapojen rinnalle aidosti maailmaa muuttavia yllätyksellisiä yhdistelmiä kansalaistoimijoiden ja yritysten yhteisiksi toimintatavoiksi!

Kurkkaa mitä Kanssala on!

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit