Tietoperusteisesti opintojen keskeyttämistä vastaan

18.9.2019

Opintojen keskeytyminen on ollut yksi ammattiin johtavan koulutuksen keskeisiä puheenaiheita viime vuosina. Jos nuori ei saa ammatillista tutkintoaan suoritettua tai työllisty, häntä uhkaa syrjäytyminen. Diakonissalaitos on käynnistänyt hankkeen, jossa tutkitaan opintojen keskeyttämisen syitä ja pyritään ennaltaehkäisemään opintojen keskeytymistä.  

Koululainen pöydän ääressä, kuvituskuva

Diakonissalaitos haluaa estää koulupudokkuutta.

Yksilön ongelmien kasautuessa järjestelmämme ei toimi kovin tehokkaasti.  Mielenterveysongelmat ja elämänhallinnan haasteet ovat vyyhti, jonka ensimmäinen ulospäin näkyvä oire on usein nuoren putoaminen opinnoista. Sen jälkeen opiskelijaterveydenhuollon väylä palveluiden piiriin ei ole enää nuorille käytettävissä ja ongelmat kasautuvat. 

Diakonissalaitoksen Vamos on käynnistänyt valtakunnallisesti toimenpiteitä ehkäisemään pudokkuutta tietoperusteisesti yhteistyössä Suomen Diakoniaopiston, Turun ammatti-instituutin ja Espoon seudun koulutusyhtymä Omnian kanssa. Uudenlaisia matalan kynnyksen toimintatapoja testataan viidellä paikkakunnalla.

Esimerkiksi opintojen määräaikaisten keskeytysten ajaksi monet opiskelijat tarvitsevat valmennusta ja tukea arjessa. Näin voidaan mahdollistaa nuoren kiinnittyminen tarvitsemiinsa palveluihin ja madaltaa kynnystä palata opintoihin.  

Miksi nuorten opinnot keskeytyvät?

Opintojen keskeytyminen on monitahoinen ilmiö, jolla yleensä tarkoitetaan aloitetun koulutuksen päättymistä ennen tutkinnon suorittamista. Myös heikko opiskelumotivaatio ja epävarmuus opiskeltavan alan mielekkyydestä, ajankäytön ongelmat ja opiskeluvaikeudet, aikataulujen joustamattomuus sekä opintojen työläys vaikuttavat opintojen keskeyttämiseen ja viivästymiseen. Keskeyttäminen voi johtua myös henkilökohtaisista syistä kuten terveydellisistä ja perhesyistä.

Hankkeen tarkoituksena on saada tietoa nuorten keskeyttämisen syistä ja pyrkiä kehittämään valtakunnallista toimintamallia, jolla pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa opiskelijoiden koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämisen riskitekijöitä. 

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan Unionin sosiaalirahastosta ja hanke on 10/2018-08/2020. 

 

Lisätiedot:

Eveliina Rantanen,
projektipäällikkö
eveliina.rantanen@hdl.fi

050 3279922

 

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit