Työllisyysaste nousuun, sillä syrjäytymisen hinta on kova 

27.9.2019

 

Terhi Laineen puolivartalokuva

Terhi Laine

Suomen hallituksen kunnianhimoinen tavoite on saavuttaa 75 % työllisyysaste. Yksi keino tavoitteen saavuttamiseen on työllisyyden lisääminen. Usein kysymykset tästä eteenpäin jäävät kysymättä – keitä ovat nämä työelämän ulkopuolella olevat ihmiset jotka pitäisi saada töihin?

 

Diakonissalaitoksen Vamos työskentelee alle 29-vuotiaiden työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kanssa. Tavoitamme vuosittain yli 2000 nuorta eri puolella Suomea. Meillä on työmme puolesta hyvä kuva tästä väestöryhmästä. Nämä nuoret tarvitsevat matalan kynnyksen nuorilähtöisiä palveluja, kokonaisvaltaista tukea, aitoa kohtaamista, arjen asioiden kuntoon laittoa ja luottamuksen rakentamista. Puolet Vamos-nuorista siirtyy palvelun päätyttyä työ- ja koulutuspoluille.

Ehdotamme yhdeksi ratkaisuksi työllisyysasteen nostamisessa seuraavaa: kohdennetaan tukitoimia niihin nuoriin, jotka elävät haavoittuvassa asemassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kahdeksan kuukauden jaksoissa toteutuvaa valmennusta, joka yhdistää yksilöllisen tuen ja ryhmävalmennuksen. Nuori saa omavalmentajan, joka rakentaa pienin askelin polkua kohti koulutusta ja työtä. Valmennuksen tavoitteiden saavuttamista voi seurata vaikuttavuusperusteisesti.

Syrjäytymisen suorat kustannukset ovat kovat ja välilliset kustannukset vielä suuremmat. Suomella on varaa pitää huolta kaikista nuorista.

Terhi Laine
Johtaja, Vamos ja työllisyys
Diakonissalaitos

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit