Miten vastaamme tarpeeseen kun kysyjänä on vieraskielinen kaupunkilainen?

14.10.2019

Saara Simonen

Kuva: Oona Kunnasniemi

Kulttuurikeskus Caisan salin täyttää iloinen puheensorina, josta erottuu sekaisin suomea ja englantia. Käynnissä on Kanssalan ja Helsingin kaupungin yhteinen Helsinki calling – Become a volunteer valmennus, jonne ilmoittautui lähes 70 helsinkiläistä. Puolentoista tunnin valmennuksen jälkeen osallistujat pääsivät myös tutustumaan niihin helsinkiläisiin yhteisöihin, joissa pääsee toimimaan vapaaehtoisena myös englanninkielellä. Kanssalan verkostoon kuuluvista noin 140 yhteisöstä paikalle oli ilmoittautunut 9 yhteisöä.

Kanssala järjesti nyt toista kertaa englanninkielisen vapaaehtoisten koulutus- ja rekrytointitapahtuman, sillä olemme huomanneet, että meihin yhteyttä ottavilla kaupunkilaisilla on suuri tarve englanninkieliselle informaatiolle. Tunnelma tapahtumissa on ollut lämmin ja osallistujat ovat olleet kiitollisia siitä, että myös heille järjestetään mahdollisuus osallistua merkitykselliseen toimintaan. Innostuneita ja motivoituneita tekijöitä riittää, mutta haasteeksi koituu vähäinen englanninkielinen tieto kaupungissa järjestettävistä kansalaistoiminnan mahdollisuuksista. Useat syksyisen valmennuksen osallistujista kertoivat olleensa yhteyksissä aktiivisesti itsekin vapaaehtoistoiminnan tarjoajiin saamatta juurikaan vastauksia.

Helsingin vieraskielisen väestön arvellaan kasvavan 100 000 ihmisellä vuoteen 2035 mennessä. Se tarkoittaa, että helsinkiläisistä yli neljäsosa puhuisi äidinkielenään jotain muuta kuin suomea (Ylen uutisointi). Englannin kielen rooli tulee siis kasvamaan kaupungissa huomattavasti. Myös kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan on vastattava lisääntyvään englanninkielen tarpeeseen. Tarvitaan lisää yhteisöjä vastaanottamaan myös vieraskieliset vapaaehtoiset yhteisöihinsä.

Rohkaisemme eri yhteisöjä avaamaan toimintansa myös vieraskielisille vapaaehtoisille. Tekojen ei tarvitse olla suuria – jokainen meistä pystyy siihen. Vaikka yhteisön omat verkkosivut olisivatkin suomeksi, voi esimerkiksi vapaaehtoisten rekrytointi-ilmoitukset kääntää englanniksi. Kun yhteys syntyy vapaaehtoisen ja yhteisön välille, käytännön asiat hoituvat kyllä kasvotusten. Tärkeintä on, että ensimmäiseen yhteydenottoon reagoidaan ja juuri sillä hetkellä motivoitunut vapaaehtoinen pääsee toiminnan piiriin. Vapaaehtoistoiminta on loistava mahdollisuus vieraskielisille harjoitella suomenkielentaitojaan ja päästä mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kirjoittaja Tanja Tuominiemi on Kanssalan harjoittelija.

Kiinnostaisiko Kanssalan toiminta?

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit