YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin valmisteleva kokous järjestetään Inarissa 2020

23.12.2019

Kuvassa ihmisiä saamelaisten kansallispuvuissa viettämässä saamelaisten kansallispäivä 16.2.2019.

Saamelaisten kansallispäivä 16.2.2019. Kuva Kevin Francett, Sámediggi/Saamelaiskäräjät


YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin valmisteleva kokous järjestetään Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 10.–16.2.2020. Vuoden 2020 foorumin kokousaiheena on rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot.

 

Kokouksen järjestämisen Inarissa mahdollisti Anne Nuorgamin valinta huhtikuussa 2019 alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtajaksi. Nuorgam on oikeustieteiden maisteri ja Saamelaiskäräjien jäsen. Hänet on nimitetty pysyvän foorumin asiantuntijajäseneksi arktisten alkuperäiskansojen, inuiittien ja saamelaisten alueelta.

Foorumin vuoden 2020 teemana on rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot: alkuperäiskansojen rooli kestävän kehityksen tavoitteen 16 toteuttamisessa. Valmistelevan kokouksen yhteydessä pysyvän foorumin jäsenet tapaavat myös Suomen hallituksen jäseniä, kansanedustajia, viranomaisia, kansalaisjärjestöjä ja paikallisia toimijoita. Lisäksi järjestetään sovittelua käsittelevä koulutus 15.–16.2.2020, jonka järjestää tutkimusprofessori (George Mason University), Diakonissalaitoksen erityisasiantuntija Antti Pentikäinen ja Anne Nuorgam yhteistyössä Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa.

Valmistelevaan kokoukseen osallistuu alkuperäiskansa-asioiden pysyvän foorumin jäseniä sekä YK:n virkamiehiä. Valmistelevan kokouksen tarkoituksena on tarjota vasta valituille pysyvän foorumin jäsenille (2020–2022) mahdollisuus tavata ensimmäistä kertaa, vaihtaa tietoja toiminnasta ja työstään, sekä keskustella ja valmistautua tulevaan istuntoon.

Pysyvä foorumi on maailman suurin alkuperäiskansojen kokoontuminen. Valmisteleva kokous järjestetään usein yhdessä puheenjohtajan kotimaan kanssa. Ulkoministeriö on tarjonnut pysyvälle foorumille mahdollisuuden järjestää valmistelukokous Inarissa 10.-16.2.2020. Itse kokouksen käytännön järjestämisestä vastaa Diakonissalaitos.

Nuorgamin johtama YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi (UNPFII) antaa suosituksia alkuperäiskansojen oikeuksien toteuttamisesta. Foorumi soveltaa YK:n alkuperäiskansajulistusta (UNDRIP). Julistuksessa turvataan alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeus ja oikeus konsultaatio- ja ennakkosuostumukseen kysymyksissä, joilla on merkittävä vaikutus alkuperäiskansojen elämään. UNFPII on YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC:in alainen neuvoa-antava toimielin.

Lisätietoja: 

UNFPII:n puheenjohtaja Anne Nuorgam, puh.+358 40 534 3316, anuorgam@gmail.com, twitter @ANuorgam

YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin UNFPII:n verkkosivut: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/

Kuvassa on saamelaiskulttuurikeskus Sajos Inarissa.

Saamelaiskulttuurikeskus Sajos Inarissa. Kuva Vesa Toppari, Saamelaiskäräjät/Sámediggi

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit