Asunnottomien jalkapallohanke

11.2.2020

Mikä on Asunnottomien jalkapallohanke?

Hankkeen tavoitteena on syrjäytyneiden tamperelaisnuorten sosiaalinen vahvistuminen sekä työ- ja toimintakyvyn parantuminen. Hankkeen vaikutuksena kohderyhmään kuuluvat nuoret harrastavat liikuntaa säännöllisesti, kasvavat vertaisiksi ja alkavat tukea muita kohderyhmään kuuluvia ja toimivat vapaaehtoisina. Hankkeessa huomioidaan myös naiserityinen näkökulma. Naiset ovat kohderyhmässä vähemmistö, jotka ovat alisteisessa asemassa ja kantavat vahvaa stigmaa, niin kohderyhmän sisällä kuin sen ulkopuolella.

Kehittäminen painottuu:

  • matalan kynnyksen liikuntapalvelujen järjestäminen
  • osallisuuden edistäminen
  • vertaisena kasvaminen
  • kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, ”pelikunnon” ylläpito
  • naiserityisyys

Hanke on integraatiopilotti, jossa tehdään toimialarajat ylittävää yhteistyötä Tampereen sote- ja liikuntapuolen kanssa, ja lisäksi hanke edistää järjestöjen ja kuntien yhteistyötä Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen toteuttajina ovat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sekä Nauha ry.

Osana hanketta oli tarkoitus järjestää Asunnottomien jalkapallon maailmanmestaruuskisat (Homeless World Cup) Tampereella 28.6.-5.7.2020. Kisat on päätetty perua.

Kenelle Asunnottomien jalkapallohanke on tarkoitettu?

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat tamperelaiset, mutta myös ympäristökuntien, alle 29-vuotiaat pitkäaikaisasunnottomat, sekä myös muut vastaavista ongelmista kärsivät nuoret aikuiset, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluiden nuoret asiakkaat, vankilasta vapautuneet nuoret sekä pitkäaikaistyöttömät nuoret.

Miten hanketta toteutetaan?

Kehitämme matalan kynnyksen liikuntapalveluja, järjestämme ryhmävalmennusta sekä kaapelivalmennusta ja tarjoamme yksilöllistä ohjausta kohderyhmään kuuluville henkilöille yhteistyössä yhteistyöorganisaatioiden ja järjestöjen kanssa. Liikunnan menetelmillä voimme auttaa toimintakyvyn ylläpidossa, joka edistää opintoihin ja työelämään pääsyä.

Yhdistämällä:

  • yhteisölliset ja osallistavat työskentelytavat; kaapelivalmennus
  • yksilöllinen asiakas- ja palveluohjaus
  • ryhmävalmennus
  • vertais- ja vapaaehtoiskoulutus

Asunnottomien jalkapallohankkeen -asiakkaille suunnattu info

Oletko aina halunnut harrastaa joukkuelajia, josta saa vertaistukea ja elinikäisiä ystäviä? Kiinnostaako sinua liikunta ja terveelliset elämäntavat päihteettömässä seurassa? Tiesitkö, että liikunta on hyvä tapa ehkäistä asunnottomuutta, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä edistää rikoksettomuutta? Selätetään esteet yhdessä ja kohdataan elämä liikunnan avulla!

Ota yhteys meihin. Löydetään yhdessä sinulle sopiva liikuntamuoto.

Jaakko Hautamäki projektipäällikkö, puh. 050 502 2577, jaakko.hautamaki@hdl.fi
Krista Hamunen projektityöntekijä, puh. 050 502 2733, krista.hamunen@hdl.fi
Keijo Laapas projektityöntekijä 50%, puh. 050 477 2004, keijo.laapas@nauha.fi
Niina Salo, projektityöntekijä 50%, puh. 050 560 6553, niina.salo@nauha.fi

Hyvä kollega, oletko sinäkin linkki apua tarvitseviin ja tukena kehittämisessä? Ota yhteyttä meihin!

 

Tästä hankkeen verkkosivulle

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit