Discrikamira – hanke romanien yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Discrikamira on hanke, joka kohdistuu romanisiirtolaisiin. Romanialainen romaninainen kävelee kadulla.

Romanisiirtolaisten yhdenvertaisuuden edistämistä Suomessa ja muualla Euroopassa

Diakonissalaitos on mukana eurooppalaisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on romanisiirtolaisiin kohdistuvan syrjinnän vastaisen työn kehittäminen, uhrien tukeminen ja epäkohdista ilmoittamisen mahdollistaminen.

Suomessa painottuu erityisesti kouluttaminen; se, että tieto romanisiirtolaisten kokeman syrjinnän piirteistä ja ihmisoikeusrikkomuksista lisääntyy.

Toiminnan tavoite ja tarkoitus

 • edistää romanisiirtolaisten yhdenvertaisuutta Suomessa ja muualla Euroopassa
 • kehittää ja testata työkaluja, jotka edistävät romanisiirtolaisten syrjinnän tunnistamista ja siitä ilmoittamista
 • lisätä tietoa romanivastaisuudesta eri ammattiryhmien työntekijöiden ja opiskelijoiden keskuudessa
  • Diakonissalaitoksen vuoden 2019–20 erityinen painopiste hankkeessa on ollut juuri koulutustoiminta. Romanisiirtolaisten kokemista syrjinnän muodoista on järjestetty lukuisia koulutuksia eri puolilla Suomea, niin opiskelijoiden kuin ammattilaistenkin parissa, erityisesti turvallisuus-, oikeus-, sekä media-alalla.

Mitä teemme

Romanivastaisuuden ja moniperusteisen syrjinnän tunnistaminen

 • järjestetään romanisiirtolaisille tilaisuuksia, joissa on mahdollista keskustella sekä saada tukea ja tietoa syrjityksi joutumisesta ja syrjinnästä ilmoittamisesta
 • järjestetään koulutuksia romanisiirtolaisten kokemista syrjinnän muodoista

Kehitetään keinoja ennaltaehkäistä ja puuttua syrjivään kohteluun

 • espanjalainen Kamira kehittää puhelinsovelluksen (App Kamira SOS), jonka kautta romanisiirtolaisten on mahdollista ilmoittaa kokemastaan syrjinnästä
 • tuotetaan ja julkaistaan tietoisuutta lisäävä videokampanja

Eurooppalaista yhteistyötä

 • hankkeen kumppanit jakavat kokemuksiaan syrjinnän vastaisen työn kehittämisestä
 • luodaan romanivastaisuuteen erikoistunut eurooppalainen asiantuntijaverkosto
 • espanjalainen Kamira järjestää kansainvälisen romanivastaisuutta käsittelevän kongressin

Hanke toteutetaan kolmen eurooppalaisen kumppanijärjestön toimesta. Koordinaattorina toimii espanjalainen järjestö Federacion Nacional De Asociaciones De Mujeres Gitanas Kamira. Toisena kumppanina on italialainen Romni Onlus.

Hankekausi on 1.12.2018 – 30.11.2020

Discrikamira on eurooppalainen hanke, joka kohdistuu romanisiirtolaisiin. Kolme romanialaista romaninaista kävelemässä käsikynkkää kadulla.

Diakonissalaitos on mukana eurooppalaisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on romanisiirtolaisiin kohdistuvan syrjinnän vastaisen työn kehittäminen, uhrien tukeminen ja epäkohdista ilmoittamisen mahdollistaminen.

Suomessa järjestettyjen koulutusten sisältö

Hankkeen puitteissa on koulutettu lukuisia ammattilaisia ja opiskelijoita romanisiirtolaisten kokemasta syrjinnästä ja arjen turvallisuudesta. Koulutuksissa on käsitelty muunmuassa seuraavia aihepiirejä:

 • Millaisia haasteita romanit kohtaavat tällä hetkellä Romaniassa? Mitkä ryhmät ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa? Mitkä syyt ajavat siirtolaisuuteen?
 • Viimeaikainen romanien muuttoliike Euroopassa
 • Romanisiirtolaisten arki Suomessa ja jokapäiväinen turvallisuus
 • Katutyö ja muu työn epävakaus; asumisen vakinaistuminen
 • Romanisiirtolaiset ja moniperustainen syrjintä
 • Peruspalvelujen saanti ja sen esteet
 • Representaatiot ja stereotypiat sekä median rooli
 • Projektit ja palvelut (päiväkeskus Hirundo, hätämajoitus, työllistymisen edistäminen, Global Clinic, työ romanien oikeuksien puolesta lähtömaissa)

Hankkeesta lisää Eurodiaconian sivulla (EN)

Transnational project against the discrimination of Roma launched by our Finnish member

Yhteystiedot
Maria Dorofte, projektipäällikkö
maria.dorofte@hdl.fi
+358 50 401 1212

Marjaana Toiviainen, projektityöntekijä
marjaana.toiviainen@hdl.fi

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit