Oppimisen iloa yhdessä!

2.4.2020

Jokainen tarvitsee elinikäisiä oppimisen taitoja, kuten luku -ja kirjoitustaitoa, numerotaitoja sekä digitaalisen viestinnän taitoja. Toiset saavat näitä taitoja nopeammin, toisille taas oppiminen voi olla hitaampaa tai muista syistä vaatii erilaisia järjestelyjä.

 

Oppiminen yhdessä on parasta, useimmiten hauskaa sekä eteenpäin vievää, ja jokainen meistä voi oppia lisää. Miten ja missä, siihen vaikuttavat monet tekijät kuten tämän kevään osalta korona ja siirtyminen etäopetukseen.

Yhdessä taitaen on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, joissa osatoteuttajien piloteissa etsitään uusia malleja ja ratkaisuja oppimisen esteiden poistamiseksi sekä elinikäisten oppimisvalmiuksien lisäämiseksi. Diakonissalaitos koordinoi hanketta ja Diakonissalaitokselta mukana ovat Vamos sekä Rinnekodin Kornetin työhönvalmennus. Muina toimijoina hankkeessa ovat ammattiopisto Live sekä Turun kristillinen opisto.

Videolta kuulet hanketyöntekijöiden kertomana mitä hankkeessa tehdään. Lisää tietoa ja blogeja löydät myös hankkeen kotisivuilta.

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit