Yksilöllinen työvalmennus on polku työelämään

17.4.2020

 

Rinnekodin Kornetin työhönvalmennus on yksi Yhdessä taitaen -hankkeen osatoteuttajista. Kun hanke käynnistyi elokuussa 2019, koottiin Kornetissa asiakkaista projektiryhmä. Ryhmässä käsiteltiin syksyn aikana keskustellen ja erilaisten harjoitusten avulla työelämätaitoja, luku-, kirjoitus-, matematiikkataitoja sekä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Näin saatiin runsaasti ”kantapään kautta” opittua tietoa, jota vuoden 2020 puolella on jalostettu toimivammaksi kokonaisuudeksi.

 

Yksilöllinen työvalmennus, jossa kaksi ihmistä työskentelee Yeti-tabletilla.

Soila ja Ian työskentelevät yhdessä Yeti-tabletilla.

Ryhmäjako taitotason mukaan

Opimme, että kunnon suunnittelu on kaiken A ja O. Liian hätäisesti ei pidä lähteä toimimaan. Nopea tilanteeseen tarttuminen ja improvisointi onnistuu kyllä, mutta toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ovat ammattitaitoa ja tuottavat sitä kestävää laatua, mihin tähtäämme. Ryhmän sopiva koko on tärkeää. Kohderyhmämme ovat kehitysvammaiset ihmiset ja huomasimme, että kymmenen hengen ryhmäon liian suuri. Osallistujat kannattaa jakaa ryhmiin taitotason mukaan. Jos lähtötaso on liian kirjava, eteneminen hidastuu ja osallistujat turhautuvat. Osa ryhmäläisistä tarvitsee runsaasti henkilökohtaista tukea lukemiseen, kirjoittamiseen, matematiikkaan, sekä tietokoneella tehtäviin asioihin. Ne, joiden perustaidot ovat paremmat, voivat harjoitella pienemmässä ryhmässä työelämätaitoja ja edetä nopeammin ammatillisiin jatkosuunnitelmiin. Vaikka ryhmäläisten edistyminen on hidasta, on ihana havaita, että kehittymistä tapahtuu. Ryhmäläisistä tulee ajan myötä esille yllättäviä taitoja ja osaamista. Vahvuudet nousevat esiin ja niiden pohjalle aletaan rakentaa uutta. Tärkeimpänä kuitenkin on asiakkaan oma motivaatio ja halu päästä eteenpäin.

Elinikäisen oppimisen taidot ja tahtotila

Elinikäisessä oppimisessa on monenlaisia ulottuvuuksia ja Yhdessä taitaen -hankkeessa se on vahvasti esillä. Toisaalta oppiminen on yksinkertainen asia, jota tapahtuu koko ajan kaikille ja kaikkialla, ihan itsestään. Toisaalta vaatimukset elinikäiseen oppimiseen ovat suuret ja edellytykset elinikäiselle oppimiselle eivät olekaan kaikille ihan itsestäänselvyys.  Kornetin työhönvalmennuksessa kaikki asiakkaat ovat käyneet ainakin peruskoulun. Se ei kuitenkaan tarkoita, että he kaikki olisivat luku- ja kirjoitustaitoisia, osaisivat laskea tai osaisivat itsenäisesti käyttää tietokonetta. Osa asiakkaista on käynyt myös ammattikoulun ja saanut sieltä perustutkinnon, tai on ollut valmentavissa koulutuksissa. Heistä joku voi olla taitava tekemään käytännön töitä, mutta ei osaa lukea, kirjoittaa tai laskea. Joku toinen puolestaan voi olla akateemisesti taitava, mutta sosiaaliset taidot ja käytännön työtaidot ovat hukassa. Haaste edistää heidän elinikäistä oppimistaan edellyttäviä taitojaan on siis suuri ja lähtee kunkin asiakkaan yksilöllisistä tarpeista. On myös muistettava asiakkaiden oma tahtotila ja motivaatio. On kysyttävä, haluavatko he itse kehittyä kyseisissä taidoissa ja mikä on heidän motivaationsa siihen. Miten tarpeellisina he pitävät elinikäistä oppimista edellyttäviä taitoja omassa elämässään ja miten he voivat hyötyä niiden kehittämisestä?

Harppaus kohti yksilöllistä työhönvalmennusta

Työikäisistä kehitysvammaisista ihmisistä on tällä hetkellä palkkatyössä ainoastaan 2 – 3 prosenttia (Kehitysvammaliitto 2019: 21). Ihmeiden tekijöitä tai taikureita emme ole, joten hyvin epätodennäköistä on, että Yhdessä taitaen -hankkeen toiminta-aikana saamme suurta muutosta aikaan työllistymisen suhteen. Mutta askelissa, loikissa ja harppauksissa siihen suuntaan, voimme hyvinkin olla tukena. Meidän pilottinamme tulee olemaan kehitysvammaisille ihmisille suunnattu kurssi/valmennus, jonka avulla osallistujat ottavat harppauksen kohti yksilöllistä työhönvalmennusta. Tälle on tarvetta nimenomaan työtoiminnan ja yksilöllisen työhönvalmennuksen välissä. Yksilölliseen työvalmennukseen osallistuvilla tulee olla valmiuksia, joita he saavuttavat ryhmämuotoisen valmennuksen, työharjoittelun, yksilöllisten tavoitteiden sekä kurssin ohjaajien tuella. Näin asiakkaan polku koti työelämää muodostuu loogiseksi ja tasaisemmaksi kulkea. Olemme kaivaneet ”viidakkoveitsemme” esille ja lähdemme rohkeasti tätä polkua raivaamaan!

 

Kirjoittaja Taina Pärnänen on Yhdessä taitaen -hankkeen projektityöntekijä.

Tässä lisää Yhdessä taitaen -hankkeesta

Lähteet:
Kehitysvammaliitto 2019. Oikeus palkkatyöhön ja muuhun mielekkääseen tekemiseen. Teoksessa: Kehitysvammaliiton vuosikertomus 2018. 21 – 24. Saatavana sähköisesti osoitteessa: <https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/2019/06/kvl-vuosikertomus-2018-verkko.pdf.>. Luettu 26.1.2020.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit