Vamoksen etätyössä opittiin uusia toimintatapoja

31.5.2020

Nuori nainen vilkuttaa.

 

Koronakevään jälkeen Diakonissalaitoksen Vamoksen ryhmävalmennus palaa lähivalmennukseen kesäkuun alussa. Myös Vamoksen tuottama Kelan Nuotti-valmennus toteutuu parin kuukauden etäjakson jälkeen lähivalmennuksena. Tarvittaessa järjestetään myös etävalmennusta. Etätyöjaksolla  otettiin haltuun myös uusi työväline, sillä nuorten osallisuus piti turvata. Työväline korvasikin lähityön kiitettävästi. 

 

”Ryhmävalmennuksessa ja jo aiemmin lähivalmennukseen siirtyneessä yksilövalmennuksessa huomioimme yleiset etäisyys- ja hygieniaohjeet. Yksiköt ovat huolellisesti valmistautuneet nuorten vastaanottamiseen.  Seuraamme koronatilannetta ja noudatamme viranomaisten ohjeistusta”, sanoo Vamoksen johtaja Terhi Laine ja toivottaa myös uudet nuoret mukaan valmennukseen.

Hänen mukaansa Vamos on selvinnyt loistavasti poikkeusoloista ja etävalmennuksen käyttöönotosta koronakevään aikana.

”Alku oli hämmennystä, josta siirryttiin nopeasti ratkaisuihin ja uuden työvälineen haltuunottoon”, Terhi Laine toteaa.

Uudella työvälineellä hän viittaa erityisesti peliyhteisöjen keskuudessa suosittuun Discord-sovellukseen, joka istuu hyvin myös nuorten kanssa työskentelyyn. Se mahdollistaa kommunikoinnin puhumalla ja kirjoittamalla.

Uskallusta uuden työvälineen haltuunottoon

Diakonissalaitoksen Vamos Sampo-hankkeessa Turussa toteutetaan osallistavia työpajoja nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville. Koronan keskellä toteutettiin ensimmäinen virtuaalinen työpaja Discordin avulla.

”Sovellus ei ollut meille entuudestaan tuttu, joten opettelimme kaiken alusta alkaen. Onneksi saimme muutaman nuoren auttamaan meitä sen haltuunotossa ja työpajan suunnittelussa. Meille työtekijöille työpajan toteuttaminen Discordissa vaati uuden opettelua, epävarmuuden ja osaamattomuuden sietoa sekä uskallusta lähteä yrittämään jotakin sellaista, jota emme ole ennen tehneet”, kertoo kokemuksistaan projektipäällikkö Auli Hirvensalo.

”Tarjoamalla erilaisia osallistumisen muotoja sekä yhteisöjä, joihin kiinnittyä, voimme tukea osallisuutta. Me tarvitsemme siinä apua ja tukea aivan samoin kuin nuori tarvitsee tukea ja apua etsiessään omaa tapaa ja paikkaa olla nuorena aikuisena ja yhteiskunnan jäsenenä. Voimme auttaa toinen toisiamme ymmärtämään ja oivaltamaan niitä keinoja, joilla voimme tukea osallisuutta.”

Karanteenikevät on sukupolvikokemus

Terhi Laine muistuttaa, että karanteenikevät tulee olemaan 17–24-vuotialle nuorille sukupolvikokemus, joka leimaa heidän loppuelämäänsä. Erityisryhmän nuorista muodostavat ne, jotka jo kriisin alussa olivat työn ja koulutuksen ulkopuolella ja ovat tehostetun tuen tarpeessa. Näitä nuoria on arviolta 20 000 alle 30-vuotiaista.

”Sosiaalisen riskin ryhmään kuuluvalla nuorella luottamus tulevaisuuteen on jo lähtökohdiltaan heikko: nuori on kokenut lapsuudessa kaltoinkohtelua, koulukiusaamista ja hylätyksi tulemista, eikä hän ole saanut oikea-aikaista apua palveluverkostosta. Tulevaisuuden epävarmuus iskee näiden nuorten elämään muita voimakkaammin”, Terhi Laine toteaa.

Hän painottaa, että työn ja koulutuksen ulkopuolella elävät nuoret tarvitsevat kriisin jälkeen matalan kynnyksen kokonaisvaltaista tukea, joka tarvittaessa alkaa nuoren kotoa. Tehostettua uudenlaista tukea voidaan kohdentaa myös opintojen aloittamiseen tai työllistymisvaiheeseen. Tämä voi auttaa myös työpaikkoja luomaan uudenlaista perehdytystä ja työkulttuuria, jossa kaikki pidetään mukana.


Diakonissalaitoksen Vamos tukee 16–29-vuotiaita nuoria kohti koulu- ja työelämää. Vamoksesta nuori saa oman työntekijän, tukea sekä arjen perusasioihin että tulevaisuuden suunnitteluun. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Vamos toimii Suomessa yhdeksällä paikkakunnalla. Yli 12 vuotta toimineessa Vamoksesta on saanut apua yli 12 000 nuorta. Vuonna 2019 palveluissa käyneistä nuorista 87 % koki elämänsä muuttuneen parempaan ja 56 % palvelun päättäneistä eteni työ- tai koulutuspolulle.  

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit