Koronaepidemia arjessa ja yhteiskunnassa – tässä videoanalyyseja

7.6.2020

Kanssalan vapaaehtoisten tilanneanalyysitiimi on tuottanut tietoa siitä, miten koronaepidemia näkyy arjessamme ja yhteiskunnassa. Videoissa tiimin jäsenet esittelevät koontejaan. Kiitos tiimille!

Mikä on tilanneanalyysitiimi?

Tiimissä on sosiaalitieteiden opiskelijoita ja terveystutkimuksesta valmistuneita Kanssalan vapaaehtoisia. Se muodostettiin vastaamaan kansalaistoimijoiden tiedontarpeeseen korona-viruksen vaikutuksista yhteiskuntaan ja ihmisten arkeen. Tiimi kartoittaa keskustelua, jota käydään mediassa ja tutkimuskentällä koronatilanteesta.  Videoissa syvennytään ja tuodaan näkökulmia poikkeustilanteen herättämiin ajankohtaisiin kysymyksiin.

Tässä infoa Kanssalan toiminnasta

Esityksessä pohditaan epidemian vaikutuksia ikäihmisten kokeman yksinäisyyden valossa.

Esityksessä tarkastellaan epidemian vaikutusta työelämään.

 

Esityksessä tarkastellaan epidemian ja rajoitustoimien näkymistä arjessamme mielen hyvinvoinnin valossa.

Suurin osa nuorista kokee, että koronatilanne on aiheuttanut huolta tai ongelmia arkeen ja enemmistö on kokenut ahdistusta. Videolla aiheesta lisää.

Videossa mietitään kuinka myös rikolliset ovat joutuneet uuteen tilanteeseen, kun toiminta ei ole kannattavaa koronan aikana.

Mitä muutoksia voidaan nähdä talouden, köyhyyden, terveyspalveluiden, globalisaation, sosiaalisen käyttäytymisen ja kansalaistoiminnan kannalta?

Korona-viruksesta johtuva poikkeustilanne on laajojen ja vakavienkin seurauksien lisäksi mahdollistanut uusia toimintatapoja ja antanut uusia näkökulmia.

Luottamus on yksi ihmisen perustarpeista. Luottamuksen tason instituutioihin ja yhteiskuntaan merkitys näkyy myös koronan leviämisessä.

Miten mielenterveyttä voi edistää niin yksilön kuin yhteisön tasolla. Järjestöjen on hyvä tässä tilanteessa tunnistaa, ketkä tarvitsevat eniten tukea.

Moni pitkäaikaissairas kuuluu viruksen riskiryhmään. Poikkeustilanteen vaikutukset voivat näkyä pidemmälle kuin kriittisessä vaiheessa.

Media luo kuvaa koronan merkityksestä tarinoiden kautta. Mikä on tyypillisin koronasta viestimisen tapa? Miten ihmiset esitetään uudessa tilanteessa?

Korona ja toivo

Koronan opit

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit