Vapaaehtoistoimintaa korona-aikaan – on tehty paljon hyvää!

8.6.2020

Joonas Timonen

Lapiota nurmikolla.

Menneen kevään aikana järjestöt ja muut yhteisöt ovat hienolla nopeudella muokanneet omaa toimintaansa vastaamaan korona-ajan rajoituksia. Tämä on näkynyt myös uudenlaisissa vapaaehtoistoiminnan muodoissa. Moni on halunnut toimia kevään aikana yhteiseksi hyväksi, ja vapaaehtoistoimintaa organisoivat järjestöt kanavoivat tätä toiminnanhalua parhaimmillaan sinne, missä tarve on suurin.

Koostimme esimerkkejä vapaaehtoistehtävistä, joihin me olemme kevään aikana vapaaehtoisia yhdistäneet. Iso osa tehtävistä on ollut etänä, mutta myös fyysistä tekemistä on ollut.

Vapaaehtoistoimintaa – esimerkkejä

Ruokakassien kuljetusta koteihin. Helsingin kaupunki ja seurakunnat ovat organisoineet ruokakassien kuljetusta ikäihmisten koteihin läpi kevään. Tämä on ollut yksi harvoista fyysisesti tietyssä paikassa tapahtuvia vapaaehtoistehtäviä, joihin olemme viime aikoina vapaaehtoisia yhdistäneet.

Yläastelaisen kielikaverina toimista. Eräässä koulussa S2-opettaja etsi muutamalle kiinankieliselle melko vastoittain Suomeen muuttaneelle kielikaveria pitämään yllä suomenkielen taitoa ja tarvittaessa auttamaan vähän koulutehtävissäkin. Koulu sai kahdelle oppilaalle apua kiinankielisestä yhteisöstä!

Kirjekavereita ikäihmisille ja ryhmäkotien asukkaille. Moni on lähtenyt kirjekaveriksi hoivakodeissa asuville ikäihmisille, joiden liikkuminen ja vuorovaikutus ovat olleet rajoitusten kohteena. Erään kirjekavereiden kirjeitä on kuulemamme mukaan luettu (osapuolten suostumuksella) myös hoivakodin keskusradion kautta kaikille asukkaille. Kirjeisiin on myös pyritty vastaamaan osastoilla aina mahdollisuuden mukaan. Lisäksi yksin asuville ikäihmisille on haettu henkilökohtaisia kirjeystäviä, erityisesti nuoret kirjekaverit ja heidän kuulumisensa ovat olleet kaivattuja.

Vertaistukichatin moderointi. Opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistävä järjestö on pyörittänyt kevään ja kesän ajan opiskelijoiden vertaistuellista chat-ryhmää, jonka moderointiin on osallistuneet vertaistuen hengessä myös vapaaehtoisia.

Etäläksyapu. Monet eri järjestöt – kuten Pakolaisapu ja Suomen Punainen Risti – ovat organisoineet kevään aikana etäläksyapua. Lisäksi joissakin yhteisöissä tai hankkeissa on etsitty toiminnassa mukana oleville nuorille läksyapua. Kuulemamme mukaan joidenkin läksyapulaisiksi lähteneiden kokemuksissa konkretisoituu myös korona-ajan tuottamat haasteet ihmisten arkeen: jotkut läksyapua alun perin halunneista eivät ole enää parin kerran jälkeen jaksaneet jatkaa toimintaa.

Taidepajan tai jumppahetken vetäminen. Monissa päivätoimintaa järjestävissä järjestöissä on kevään aikana siirrytty hienolla tavalla virtuaalisille alustoille ja rytmitetty viikkoja erilaisella päiväohjelmalla. Eräs vapaaehtoinen järjesti Helsingin Klubitalolle päiväohjelman osaksi oman pajan siitä, miten vaalia mielen hyvinvointia poikkeusaikana.

Tässä joitakin esimerkkejä toiminnasta, johon joukko vapaaehtoisia on lähtenyt. Voimme vain kiittää niin toimintaan lähteneitä kaupunkilaisia kuin mitä moninaisimpia vapaaehtoistehtäviä tarjonneita yhteisöjä: Kiitos!

Nyt, kevään jälkeen kesän koittaessa, olemme saaneet selvästi tavanomaista enemmän yhteydenottoja kaupunkilaisilta, jotka ovat kiinnostuneita lähtemään vapaaehtoistoimintaan kesän aikana. Osalla syynä on ollut esimerkiksi lomautus tai kesätyöpaikan alta meneminen. Toivomme, että löydämme yhdessä helsinkiläisten yhteisöjen kanssa mielekkäitä osallistumisen muotoja kaikille halukkaille!

 

Kirjoittaja Joonas Timonen työskentelee Kanssalan tuotantokoordinaattorina. 

 

Lue lisää Kanssalasta!

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit