Discrikamira – hanke romanien yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Discrikamira on hanke, joka kohdistuu romanisiirtolaisiin. Romanialainen romaninainen kävelee kadulla.

Romanisiirtolaisten yhdenvertaisuuden edistäminen Suomessa ja muualla Euroopassa

Diakonissalaitos oli mukana eurooppalaisessa hankkeessa Discrikamira (2018-2020). Sen tavoitteena oli romanisiirtolaisiin kohdistuvan syrjinnän vastaisen työn kehittäminen, uhrien tukeminen ja epäkohdista ilmoittamisen mahdollistaminen.

Suomessa painottui erityisesti kouluttaminen – lisätä tietoa romanisiirtolaisten kokeman syrjinnän piirteistä ja ihmisoikeusrikkomuksista.

Hankkeen tuloksena Diakonissalaitoksen kansainvälinen toiminta ja sovittelujournalistien Sopiva ry laativat
Oppaan journalisteille – kuinka kertoa siirtolaistaustaisista romaneista? 

Discrikamira-hankkeen taustaa

Toiminnan tavoite ja tarkoitus

 • edistää romanisiirtolaisten yhdenvertaisuutta Suomessa ja muualla Euroopassa
 • kehittää ja testata työkaluja, jotka edistävät romanisiirtolaisten syrjinnän tunnistamista ja siitä ilmoittamista
 • lisätä tietoa romanivastaisuudesta eri ammattiryhmien työntekijöiden ja opiskelijoiden keskuudessa
  • Diakonissalaitoksen vuoden 2019–20 erityinen painopiste hankkeessa oli juuri koulutustoiminta. Romanisiirtolaisten kokemista syrjinnän muodoista on järjestetty lukuisia koulutuksia eri puolilla Suomea. Niitä on järjestetty opiskelijoiden ja ammattilaisten parissa, erityisesti turvallisuus-, oikeus-, sekä media-alalla.

Mitä teemme?

Romanivastaisuuden ja moniperusteisen syrjinnän tunnistaminen

 • järjestetään romanisiirtolaisille tilaisuuksia, joissa on mahdollista keskustella sekä saada tukea ja tietoa syrjityksi joutumisesta ja syrjinnästä ilmoittamisesta
 • järjestetään koulutuksia romanisiirtolaisten kokemista syrjinnän muodoista

Kehitetään keinoja ennaltaehkäistä ja puuttua syrjivään kohteluun

 • espanjalainen Kamira kehittää puhelinsovelluksen (App Kamira SOS), jonka kautta romanisiirtolaisten on mahdollista ilmoittaa kokemastaan syrjinnästä
 • tuotetaan ja julkaistaan tietoisuutta lisäävä videokampanja

Eurooppalaista yhteistyötä

 • hankkeen kumppanit jakavat kokemuksiaan syrjinnän vastaisen työn kehittämisestä
 • luodaan romanivastaisuuteen erikoistunut eurooppalainen asiantuntijaverkosto
 • espanjalainen Kamira järjestää kansainvälisen romanivastaisuutta käsittelevän kongressin

Hankeen toteuttivat kolme eurooppalaista kumppanijärjestöä. Koordinaattorina toimi espanjalainen järjestö Federacion Nacional De Asociaciones De Mujeres Gitanas Kamira. Diakonissalaitoksen lisäksi kumppanina oli italialainen Romni Onlus.

Hankekausi 1.12.2018 – 30.11.2020

Kolme romanialaista romaninaista kävelemässä käsikynkkää kadulla.

Diakonissalaitos on mukana eurooppalaisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on romanisiirtolaisiin kohdistuvan syrjinnän vastaisen työn kehittäminen, uhrien tukeminen ja epäkohdista ilmoittamisen mahdollistaminen.

Suomessa järjestettyjen koulutusten sisältö

Hankkeen puitteissa on koulutettu lukuisia ammattilaisia ja opiskelijoita romanisiirtolaisten kokemasta syrjinnästä ja arjen turvallisuudesta. Koulutuksissa on käsitelty muun muassa seuraavia aihepiirejä:

 • Millaisia haasteita romanit kohtaavat tällä hetkellä Romaniassa? Mitkä ryhmät ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa? Mitkä syyt ajavat siirtolaisuuteen?
 • Viimeaikainen romanien muuttoliike Euroopassa
 • Romanisiirtolaisten arki Suomessa ja jokapäiväinen turvallisuus
 • Katutyö ja muu työn epävakaus; asumisen vakinaistuminen
 • Romanisiirtolaiset ja moniperustainen syrjintä
 • Peruspalvelujen saanti ja sen esteet
 • Representaatiot ja stereotypiat sekä median rooli
 • Projektit ja palvelut (päiväkeskus Hirundo, hätämajoitus, työllistymisen edistäminen, Global Clinic, työ romanien oikeuksien puolesta lähtömaissa)

Hankkeesta lisää Eurodiaconian sivulla (EN)

Yhteystiedot
Maria Dorofte, projektipäällikkö
maria.dorofte@hdl.fi
+358 50 401 1212

Marjaana Toiviainen, projektityöntekijä
marjaana.toiviainen@hdl.fi

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: