Voiko Yhdessä taitaen olla enemmän kuin osiensa summa?

11.3.2021

Kolme logoa: ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unionin ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen.

Kun elokuussa 2019 luimme Yhdessä taitaen -hankkeen hankesuunnitelmaa valmentaja Päivi Tuen kanssa, emme osanneet muuta kuin pyöritellä päitämme ja ihmetellä mitä kummaa olisi tarkoitus tehdä tässä hankkeessa. Olimme uusia työntekijöitä Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnassa, kirjoittaa projektipäällikkö Emma Nylund. Tästä kuitenkin lähti seikkailumme ESR-perustaitohankkeessa, joka on TAIKOJA II-koordinaatiohanketta.

Emma Nylund pitää kädessään julistetta, jossa teksti Yhdessä taitaen - elinikäisiä oppimisvalmiuksia. Se on hankejuliste. Hankkeen tavoitteena on elinikäinen oppiminen.

 

TAIKOJA II-hankkeessa mukana ovat olleet Diakonissalaitoksen Vamoksen lisäksi ammattiopisto Live, Turun kristillinen opisto sekä Rinnekoti. Rinnekoti yhdistyi joka hankkeen aikana Diakonissalaitokseen ja muuttui osatoteuttajasta osaksi päätoteuttajaa. (Tästä voisikin kirjoittaa oman blogin hankehallinnan näkökulmasta, mutta jätetään se toiseen kertaan.)

Yhdessä taitaen -hankkeen tavoite on elinikäinen oppiminen ja oppimisen taitojen lisääminen yli 15-vuotiaille. Koska osatoteuttajat ovat verraten erilaisia kohdistui hankkeelle erilaisia odotuksia. Siitä heräsi pieni huoli siitä, miten teemme tämän kaiken yhdessä. Hankkeessa panostettiin alusta lähtien yhteisiin kehittämispäiviin sekä sisäiseen tiedonkulkuun. Välillä on kompuroitu mutta kaikesta mukaan lukien korona on yhdessä selvitty. Ja lopputuloksena vain vuodessa on tehty useampi malli, joista jokaiselle on löytynyt tai on löytymässä myös jatko.

Yhteinen osaaminen jakoon webinaareilla

Hankesuunnitelman mukaan hankkeessa kehitettyä, opittua sekä hankehenkilöstön osaamista tulisi jakaa mahdollisimman laajasti, joten päätimme toteuttaa tammi-helmikuussa iltapäiväwebinaarit, joissa jokainen osatoteuttaja pääsisi ääneen.

Iltapäiväwebinaareissa ensimmäisenä esiintyivät ammattiopisto Liven todella osaavat ja alan rautaiset ammattilaiset Marsa Perttula sekä Terhi Asikainen. Vaikka esiintyjiä jännitti, kuulimme todella hyvin koostetun esityksen aikuisten maahanmuuttajien oppimisen vaikeuksista ja pääsimme myös tutustumaan hankkeessa kehitettyä mallia toteuttaa Telma-koulutus kotoutumisen tukena sekä siinä kehitettyjä käytännön esimerkkejä.

Seuraavalla kerralla jatkoimme vähän samasta aihepiiristä. Aiheena oli aikuisten maahanmuuttajien oppimisen pelkojen ja esteiden purku Vamos-valmennuksen avulla.  Päivi Tuki ja Riina Sjöman kertoivat lämpimästi ja osaavasti työstään Turun kristillisen opiston Taiko-ryhmässä. He kannustivat jokaisen kohtaamaan opiskelijansa ja kuuntelemaan heitä.

Kolmannella kerralla Turun kristillisen opiston Eva Lähteenmäki avasi erilaisia sovelluksia, joita voi käyttää maahanmuuttajaopetuksessa työkaluna. Tällaisia ovat esimerkiksi Padlet ja Trello. Tästä esityksestä varmasti moni linjoilla ollut opettaja ja ohjaaja saikin paljon ideoita työhönsä. Anna-Maria Toivonen jatkoi teemalla äänenkäyttö opetuksessa. Huikea esitys avasi varmasti monelle, miten eri tavalla oppimista voi auttaa myös äänen avulla.

Iltapäiväwebinaarien sarjan päätti Rinnekodin Kornetin työhönvalmennuksen Anna-Leena Häkämies ja Katri Kirjokivi. Heidän mukaansatempaava esityksen aiheena oli osallistaminen ja miten sitä on lisätty heidän Ponnahduslauta-kurssillaan. Ponnahduslaudan tavoitteena on saada osallistujien perustaidot sille tasolle, että he pääsevät jatkamaan esimerkiksi yksilölliseen työhönvalmennuksen kautta työelämään. Osallistava webinaari lisäsi varmasti jokaiselle osallistuneelle ajatuksia siitä, miten voisi myös itse osallistaa omassa työssään.

Iltapäiväwebinaarimme onnistuivat täysin yli odotusten, ja saatu palaute on ollut kiittävää. Webinaarit tekivät näkyväksi sen kaiken osaamisen ja taidon, jota hankkeessamme on vielä tullut lisää, niin meille itsellemme kuin muillekin osallistujille. Ne antoivat toivottavasti pieniä ajatuksia omaan työhönsä jokaiselle osallistujalle sekä samalla voimaannuttivat hanketekijämme näkemään, miten paljon olemmekaan saaneet lyhyessä ajassa aikaiseksi.

Materiaalit tarjolla Trellossa, loppuseminaari toukokuussa

Kaikki nämä hienot iltapäiväwebinaarien esitykset ja paljon muutakin hankkeessa kehitettyä materiaalia, kuten lunttilaput maahanmuuttajien opetukseen, aiempien seminaarien esitykset sekä hankkeessa tehtyjen mallien infograafit sekä IOOI-mallit löytyvät vapaasti jokaisen käytettäväksi Trellosta.  Ne löytyvät myös hakusanoilla Trello Yhdessä taitaen.

Hankkeemme loppuseminaari järjestetään 6.5.2021 kello 9-14 Teamsissä. Tarkempi kutsu sekä aikataulu tulevat niin hankkeen kotisivuille kuin Trelloon. Loppuseminaarissa päästämme vielä kerran kaikki tekijät ääneen ja kuulemme mm. ohjausryhmän terveiset. Mukana ovat myös hankkeemme tärkeimmät ihmiset eli hankkeen asiakkaat sekä opiskelijat.

* * *

Ja siis voiko Yhdessä taitaen olla enemmän? Mielestäni se ehdottomasti on enemmän kuin osiensa summa. Olisimme varmasti saaneet nämä hienot pilotit tehtyä erilläänkin, mutta yhdessä tehden, jopa näin korona-aikana, niistä on tullut paljon parempia ja monisyisempiä. Hankkeet onnistuessaan voivatkin tuoda tullessaan paljon uutta organisaatioille. Koen tärkeänä myös jaetun yhdessä tekemisen kokemuksen sekä syntyneet ystävyyssuhteet, jotka varmasti jatkuvat hankkeen jälkeenkin.

Kirjoittaja Emma Nylund, työskentelee projektipäällikkönä Yhdessä taitaen -ESR-hankeessa.

 

Lue lisää hankkeesta
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: