Miten takaamme kaikille nuorille mahdollisuuden oppimiseen?

13.4.2021

“Kahlasin peruskoulun keskinkertaisesti, olin luokan viihdyttäjä ja innostaja”, kirjoittaa Vamos-valmentaja Nora Thesleff.  “Sain paljon anteeksi sillä, että olin hyvä puhumaan ja aina vapaaehtoinen kaikkeen mihin tarvittiin tekijä. Rehellisesti sanoen en olisi selvinnyt tämän päivän ammatillisista opinnoista, joissa tarvitaan yhä enemmän itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taitoa.”

Nora Thesleff.

Nora Thesleff toimii valmentajana Vamos Espoon yksikössä.

 

Työssäni nuorten valmentajana kohtaan päivittäin opintonsa keskeyttäneitä nuoria. Monella heistä on taustalla kokemus, ettei saanut tarvittavaa tukea opintoihin toisella asteella tai peruskoulussa. He leimautuivat laiskoiksi tai motivoitumattomiksi.

Osaksi varmasti näin onkin, mutta syyt motivaation puutteen takana ovat moninaisemmat. Omassa elämässä voi olla muuta, joka vie kaiken energian. Nuorella voi olla kokemus, että oppiminen on hänelle haastavaa. Matikka ei ole koskaan sujunut, kirjallista tehtävän antoa on vaikea ymmärtää tai keskittyminen ei vain riitä lukemiseen, kun ulkoiset ärsykkeet vievät huomion muualle.

Tukea opintoihin – perustaidot kuntoon ennen työelämää

Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, näihin asioihin on saatavissa apua ja näitä taitoja voi opetella. Tosin ensin tarvitaan tietoa siitä, mistä on kysymys. Monella nuorella on oppimiseen liittyviä pulmia, joita ei ole koskaan sanoitettu tai tutkittu. Tarvitaan aikaa oman oppimisen opetteluun, aikaa omaksua omat haasteet ja keinoja niiden kampittamiseksi.

Valitettavasti ammattikoulu-uudistus vei aikaa opettajilta opettaa perusasioita ja tukea opiskelijoita oppimisessa. Osa nuorista lähtee näin ollen kokeilemaan siipiään työelämään puutteellisin taidoin ja tiedoin. Lopputuloksen tähän lentoon voimme lukea Ylen taannoin julkaisemasta uutisesta.

Työelämään lähtiessä nuoren tulisi olla oma käyntikorttinsa. Hänellä tulisi olla mahdollisuus näyttää kykynsä ja luoda sitä kautta siltaa opintojen jälkeiseen työelämään. Tämä ei onnistu, jos perustaidoissa on puutteita.

Kysynkin nyt, miten takaamme kaikille nuorille mahdollisuuden oppia ja vahvistaa näitä perustaitoja?

Vastaus ei voi olla pelkästään perusopetukseen vastuun vyöryttäminen. On totta, että yksi keino olisi yrittää löytää erilaiset oppimisen haasteet jo nuorella iällä. Kuitenkin joskus käy niin, ettei nuori tai lapsi ole valmis asialle ennen aikuisuuden kynnystä. Hän saattaa selvitä peruskoulusta kenenkään asiaa huomaamatta, tai haasteet selitetään temperamentilla, kotioloilla tai lapsen tavalla toimia.

Vamoksessa tuemme nuoria takaisin koulunpenkille, mutta kehitämme myös uusia tapoja tehdä yhteistyötä esimerkiksi oppilaitoksissa. Tästä on esimerkkinä Oppilaitos-Vamos Savon ammattiopistossa.

Itsehän olin siitä onnekas, että sain opiskella kahteen ammattiin ennen ammattikoulu-uudistusta. Minut pelasti käytännönläheinen opetus, opettajat, joilla oli aikaa opetukselle ja ryhmän kannatteleva tuki opintojen tekemiseen.

Nora Thesleff

Kirjoittaja toimii valmentajana Vamos Espoon yksikössä

Vamos tarjoaa kokonaisvaltaista tukea ja intensiivistä valmennusta 16–29-vuotiaille työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. Nuori saa Vamoksessa tuekseen oman valmentajan, jonka kanssa etsitään polkua koulutukseen, työhön tai ylipäätään tasapainoiseen arkeen. Yksilö- ja ryhmävalmennukseen perustuva Vamos on toiminut 13 vuotta ja tavoittanut yli 13 000 nuorta.

Tutustu Vamokseen
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: