Huoli omasta lapsesta ei pääty lapsen täysi-ikäisyyteen

31.8.2021

Kolme logoa: ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unionin ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen.

Lapsi on oma lapsi, myös sen jälkeen kun hän on saavuttanut täysi-ikäisyyden. Aikuistuvan lapsen huolet ja murheet saattavat vaivata edelleen mieltä, mutta uudenlaisessa vuorovaikutussuhteessa. Mitä tehdä? Mitä voin tehdä? Huolestuneiden vanhempien yhteydenottojen johdosta Turun Vamoksessa käynnistyy vanhemmille oma foorumi, jossa vanhemmilla on mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja jakaa vertaiskokemuksia.

Kaksi naista kävelee polulla. Keskustelussa ehkä foorumi vanhemmille?

Täysi-iän saavuttaminen ei katkaise lapsen ja vanhemman suhdetta. Vuorovaikutus saattaa muuttua ja entisten huolien tilalle nousee uusia. Niistä on mahdollisuus keskustella Vanhempain foorumissa.

 

Turussa toimivassa VamosSampo -hankkeessa käynnistyy syksyllä 2021 täysi-ikäisten nuorten vanhemmille suunnattu vanhempien foorumi. Tarve foorumin perustamiseen on syntynyt käytännön työssä, vanhempien yhteydenottojen perusteella. Yhteydenotoissa vanhemmat ovat nostaneet esille huoltaan täysi-ikäisen lapsensa tilanteesta. Vanhempien yhteydenottoja on yhdistänyt huolen lisäksi neuvottomuuden tunne sekä tuen tarve vanhemmalle itselleen. Huoli omasta lapsesta ei pääty lapsen täysi-ikäisyyden kohdalla. Vanhemman ja lapsen välinen suhde sekä vuorovaikutus muuttuvat nuoren aikuistuessa ja vanhemman huoli saattaa jopa kasvaa tai ainakin se muuttaa muotoaan.

Yhteydenotoissa vanhemmat ovat viestittäneet epätietoisuuden ja huolen aiheuttamaa kuormittumista ja haasteiden heijastumista laajemmin myös muuhun perheeseen sekä vanhempien parisuhteeseen. Vanhempien foorumin taustalla on ajatus, että tukemalla vanhempia tuemme välillisesti myös nuorta. Voimavaraistunut ja tukea vanhemmuuteen saanut vanhempi kykenee vahvemmin tukemaan omaa nuortaan.

Foorumi vanhemmille on vertaistukea

Vanhempien foorumin tavoitteena on tarjota vanhemmille ryhmä, jossa heillä on mahdollisuus osallisuuden, vertaisuuden ja vaikuttamisen kautta voimaantumiseen. Ryhmään osallistuminen tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja jakaa vertaiskokemuksia. Toiminnassa tärkeää on se, että vanhemmat tulevat ryhmässä hyväksytyiksi ja kuulluiksi luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tapaamiskertojen teemat on rakennettu sekä nuoren aikuisen maailmaa että vanhemman elämäntilannetta ajatellen. Tavoitteena on, että foorumiin osallistuminen mahdollistaa sallivaa ja ymmärtävää suhtautumista omaan vanhemmuuteen sekä vahvistaa onnistumisia ja voimavaroja tunnistavaa ajattelua.

Vanhempien foorumi toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset -FinFami ry:n, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt Linkki -toiminnan ja Turun Ohjaamon kanssa. Foorumi toteutuu syksyn 2021 aikana ja tapaamisia on yhteensä kuusi kertaa.  Foorumin teemoissa esille nousevat valmennuksen keinot nuorten tukemisessa, mielenterveys- ja päihdeongelma läheisen näkökulmasta, vanhempien voimavarat ja jaksaminen, olemassa olevat tuki ja palvelumuodot sekä vanhemmuuden ilot, surut ja mahdollisuudet.

Toiminnan aikana vanhemmilta kerätään palautetta toimintaan osallistumisesta sekä kokemuksia foorumin  tarjoamasta hyödystä heidän elämäntilanteeseensa. Tavoitteena on kartoittaa vanhempien tuen ja palveluiden tarvetta, jotta syrjäytymisvaarassa olevien täysi-ikäisten nuorten vanhemmille suunnattuja tuki- ja palvelumuotoja voitaisiin jatkossa kehittää lisää.  Vanhemmilla on myös vahvaa kokemusperäistä asiantuntija tietoa nuorten tilanteesta ja heidän ainutlaatuisen tietämyksensä kautta voimme myös löytää keinoja tukea nuoria tulevaisuudessa kattavammin.

Vanhemmilla on foorumin jälkeen mahdollisuus osallistua myös keväällä 2022 järjestettäviin kumppanuusiltoihin, jossa heidän asiantuntijuutensa nuorten vanhempina on merkittävässä roolissa.

Foorumi vanhemmille - tässä ohjelma

 

Ota yhteyttä, jos haluat kysyä foorumista ennalta 

Piia Halla
puh. 050 5022558
piia.halla@hdl.fi

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: