IhanaElon Pelasta aivot -kampanja tukee nuoria myös Vamoksessa

16.11.2022

Hyvinvointivalmennuksiin erikoistunut IhanaElo haluaa tukea yritysten henkilöstöä ja samalla nuoria Vamoksessa Pelasta aivot -kampanjallaan. Sen tarjoamalla Aivot vireeseen -valmennuksella halutaan vahvistaa yritysten henkilöstön ja nuorten aivojen hyvinvointia. Valmennuksen vaikutukset ovat sekä inhimillisiä että taloudellisia.

Naisen ympärillä piirrettyjä eri värisiä pilviä.

Kuva Gerd Altmann.

 

Minkälainen on Aivot vireeseen -valmennus?

Aivot vireeseen -valmennus edistää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia tukevien rutiinien muokkaamista. Ajatukset kirkastuvat, työn ja tekemisen tuottavuus kasvavat. Valmennus lisää itsetuntemusta ja kehittää itsensä johtamisen taitoja. Jokainen osallistuja saa konkreettisia aivoja virittäviä toimintamalleja ja työvälineitä elämään.

Vamoksen palvelualuejohtaja Vesa Sarmia näkee nuorten aivoterveyden yhteisenä asiana.

”Haluamme tuoda yhteiskunnan eri sektorit yhteen nuorten tilanteiden parantamiseksi. Yhteistyö yritysten kanssa ja yritysten yhteiskuntavastuu on keskeinen osa Vamoksen työtä. Tässä yhteistyössä nuoret hyötyvät suoraan ja pääsevät osallistumaan Aivot vireeseen -valmennuksiin”, sanoo Vesa Sarmia.

Vastuullisuus on nyt jokaisen yrityksen agendalla ja myös osa liiketoimintaa. Aidosti vastuulliset yritykset panostavat mitattaviin tapoihin vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan.

Itlan vuonna 2021 tekemän tutkimuksen mukaan haastatellut nuoret kokivat, että tärkeimmät Vamoksen vaikutusmekanismit kytkeytyvät kohtaamiseen, kiireettömyyteen, hyväksytyksi ja välitetyksi tulemiseen sekä pienin askelin etenemiseen. Tärkeintä myös Aivot vireeseen -valmennuksessa on rehellinen, aito ja kunnioittava kohtaaminen. Valmentajan tuki koko matkan ajan on koettu tärkeäksi.

Diakonissalaitoksen Vamos-työ on tuloksellista. Sen piiriin tulee vuosittain yli 2000 työn ja opintojen ulkopuolelle jäänyttä 16-29-vuotiasta nuorta. Yli puolet palvelun päättäneistä pääsee opiskelupoluille ja työhön.

Lue lisää kampanjasta Pelasta aivot

 

Aivosairauksien kustannukset ovat Suomessa arviolta 11 miljardia euroa vuodessa. Joka toinen 45 vuotta täyttänyt nainen ja joka kolmas mies sairastuu jäljellä olevan elämänsä aikana vakavaan aivosairauteen. (Aivosäätiö 11/2022) Jopa kahdeksan kymmenestä aivoverenkiertohäiriöön sairastumisesta voitaisiin estää ennakoivin toimin (Aivoliitto 11/2022).

Joka 10. suomalainen nuori on vaarassa syrjäytyä. Vamos on Diakonissalaitoksen palvelu koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille. Vamos vähentää 16–29 vuotiaiden nuorten syrjäytymistä ja auttaa nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan, koulutukseen ja työhön.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: